Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

virtu.fi

Virtuaalinen sosiaali- ja terveyspalvelukeskus

Omat työkalutPääsivu virtu.fi Ammattilaiset Tiedonsiirto Millaisissa tilanteissa voidaan esimerkiksi tehdä yhteydenotto tuen tarpeesta sosiaalihuoltoon?

Millaisissa tilanteissa voidaan esimerkiksi tehdä yhteydenotto tuen tarpeesta sosiaalihuoltoon?

Lapset (alle 18 -vuotiaat)
Yhteydenotto tehdään tilanteissa, missä lapsella, nuorella tai perheellä on avun ja tuen tarvetta.Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi:

 • tarve lapsiperheiden kotipalveluille tai ennaltaehkäisevälle perhetyölle
 • tuen tarve lapsen hoivassa ja kodinhoidossa
 • tuen tarve lasten kasvatuksessa
 • tuen tarve vanhempien ja lasten vuorovaikutuksessa
 • huoli lapsen olosuhteista: arjen sujumisesta, koulunkäynnistä, terveydenhoidosta
 • lapsen ja vanhemman väliset ristiriidat
 • lapsen ja vanhemman tapaamisiin liittyvät vaikeudet
 • tukiperheen tarve, esimerkiksi kun on riski vanhemman uupumiselle
 • tukihenkilön tarve, esimerkiksi lapsen yksinäisyys
 • näpistys, mikäli huoltajien puuttuminen ei riittävää
 • alkoholikokeilu, mikäli huoltajien puuttuminen ei riittävää

Yhteydenotot pyritään tekemään yhteistyössä vanhemman/vanhempien kanssa.

Lastensuojeluilmoitus tehdään tilanteissa, joissa lapsen hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttävät lastensuojelun tarpeen selvittämistä, kuten:

 • lapsen tarpeiden vakava laiminlyönti
 • lapsen heitteillejättö
 • lapsen pahoinpitely tai seksuaalinen hyväksikäyttö tai niiden epäily tai uhka
 • huoltajan päihde- tai mielenterveysongelmat, jaksamattomuus
 • lapsen oma päihteiden käyttö, mielenterveyden ongelma
 • rikoksilla oireilu
 • lapsen itsetuhoisuus

Lastensuojelulain mukainen ilmoitusvelvollisuus perustuu LsL 25§.
Linkki sähköisen lastensuojeluilmoituksen palvelukorttiin

Aikuiset (yli 18-vuotiaat)
Yhteydenotto voidaan tehdä aikuisille esim. silloin, kun henkilöllä on tuen ja avun tarvetta esimerkiksi:

 • arjessa pärjäämisessä päihteiden käytön, mielenterveysongelmien tai muiden syiden vuoksi
 • äkillisen kriisitilanteen vuoksi
 • taloudellisten vaikeuksien selvittämisessä
 • asumiseen liittyvissä erilaisissa vaikeuksissa
 • sosiaaliturva-asioiden selvittämisessä
 • työllistymiseen ja opiskeluun liittyvissä pitkittyneissä vaikeuksissa
 • kuntoutustarpeen selvittelyissä

Ikäihmiset (yli 65-vuotiaat)
Yhteydenotto tuen tarpeesta tai ilmoittaminen iäkkään henkilön palvelutarpeesta tehdään esimerkiksi silloin, kun herää huoli:

 • kotona ja arjessa selviytymisestä
 • taloudellisesta tilanteesta
 • turvallisuudesta
 • hoitamattomuudesta ja huolenpidosta
 • omaishoitajan uupumisesta
 • päihteiden käytöstä
 • kaltoinkohtelusta (väkivalta, taloudellinen hyväksikäyttö, turvallisuus)
Tietoa virtu.fi:stä