Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalut



Pääsivu uutiset Saamenkielisen muistisairaan hoidon avuksi fraasisanakirja

Saamenkielisen muistisairaan hoidon avuksi fraasisanakirja

anne_haapanen_kuva

Saamelaiset ovat Euroopan ainoa alkuperäiskansa. Suomessa saamelaisia on alle kymmenentuhatta. Suomessa puhutaan kolmea eri saamenkieltä: pohjoissaamea, inarinsaamea ja koltansaamea. Saamelaisten kielellisiä ja kulttuurisia oikeuksia turvataan lainsäädännöllä. Sosiaali- ja terveyspalveluissa pyritään ottamaan huomioon saamenkielisten ikääntyvien omakieliset palvelut. Haasteita palveluita suunniteltaessa aiheuttaa saamenkielisten sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten puute. Erityisesti saamelaisalueen kunnissa tarve on valtava.

Muistisairauteen sairastuneen asiakkaan äidinkieli on tärkeässä roolissa hoidon suunnittelussa ja toteutuksessa. Kommunikointikyky on ihmisen hyvinvoinnin kannalta tärkeää ja sen mahdollistaminen on ikäihmisen ja muistisairaan perusoikeuksia. Kaksikielisen ikäihmisen muistisairauden edetessä aikuisiällä opitut asiat unohtuvat ensimmäisenä. Käytännössä se tarkoittaa myöhemmin opitun kielen köyhtymistä. Hoitotyössä tällaiset tilanteet ovat päivittäisiä.

SenioriKaste -hankkeessa pidetään tärkeänä saamelaisten kielellisiä oikeuksia. Muistisairaan hoidon tueksi on laadittu suomi–pohjoissaame -fraasisanakirja, jonka tarkoituksena on tukea hoitajan ja saamenkielisen muistisairaan välistä vuorovaikutusta hoidon toteutuksessa. Fraasisanakirjaan on koottu aihealueittain yleisimpiä tärkeitä muistisairaan hoidossa käytettäviä sanoja ja lauseita suomeksi ja pohjoissaameksi.

Rovaniemeläinen sairaanhoitaja Anne Haapanen Utsjoen terveyskeskuksen vuodeosastolla kokee, että yhteisellä kielellä on valtava merkitys hoitotyössä. – Päivittäin on tilanteita, jolloin suomenkieliset ohjeet eivät välttämättä tuota toivottua tulosta. Anne Haapanen kertoo opetelleensa päivittäisen hoitotyön helpottamiseksi tiettyjä sanontoja pohjoissaameksi. Fraasisanakirja on sisällöltään selkeä ja siitä tulee olemaan merkittävä apu työskenneltäessä saamenkielisten ikäihmisten kanssa. Fraasisanakirjan voisi laittaa meillä jokaiseen potilashuoneeseen henkilöstön käytettäväksi, pohtii Haapanen.

Hoitajan suomi–pohjoissaame-fraasisanakirja

Teksti: Kehittäjätyöntekijä Sari Tapiola

Tietoa virtu.fi:stä