Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutPääsivu uutiset Pohjois-Suomen hankeaihiot - Kaste 2011

Pohjois-Suomen hankeaihiot - Kaste 2011

Koko tiedote PDF-muodossa

Kaste-ohjelmassa ovat valmisteilla Pohjois-Suomen alueella seuraavat hankeaihiot. Hankeaihioista kiinnostuneita pyydetään ottamaan yhteyttä alla mainittuihin yhteyshenkilöihin. Lisäksi Pohjois-Suomessa hankeaihioista tiedottavat omilla alueillaan maakuntien yhdyshenkilöt: Keski-Pohjanmaan liitto Kauppi Virkkala, Pohjois-Pohjanmaan liitto Ilpo Tapaninen, Kainuun maakuntayhtymä Marita Pikkarainen ja Lapin liitto Ritva Kauhanen.

Mahdollisissa kokonaan uusissa hankeideoissa ja Kaste-ohjelmaan liittyvissä kysymyksissä pyydetään ottamaan yhteys Pohjois-Suomen alueelliseen Kaste-suunnittelija Margit Päätaloon, puh. 044 703 4093 tai margit.paatalo(at)ouka.fi.


1. TYÖ- JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMINEN JA SYRJÄYTYMISEN EHKÄISY
Hankeaihio kohdentuu muun muassa nuoriin työttömiin, ilman jatko-opiskelupaikkaa oleviin nuoriin ja opiskelujen keskeytysuhan alla oleviin nuoriin sekä pitkäaikaistyöttömiin ja vajaakuntoisiin henkilöihin tai nuoriin perheisiin, jossa vanhemmilla on työttömyyttä. Kohderyhmät tarkentuvat hankeaihion valmistelun myötä myös muiden ikäryhmien osalta, kuten ikääntyvien toimintakyvyn ja/tai syrjäytymisen ehkäisyn kysymykset.

Hankkeessa kehitettävät toimintamallit tarkentuvat. Kuitenkin tähän mennessä on esitetty  muun muassa toimintamalleja, joilla voidaan arvioida, vahvistaa ja edistää työ- ja toimintakykyä ja tukea syrjäytyneiden ja syrjäytymisvaarassa olevien nuorten ja nuorten aikuisten paluuta sosiaaliseen toimintaan ja ammatilliselle uralle, koulutukseen ja/tai työelämään.

Yhteyshenkilö: Jorma Kurkinen, puh. 010 272 2584, jorma.kurkinen(at)ulapland.fi

2. SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTAMINEN

Hankeaihiossa kohteena ovat muuttuvien sosiaali- ja terveystoimen palveluiden johtamisen käytännöt palvelurakenteiden, palveluprosessien ja lähiesimiestyön tasoilla.

Hankkeessa on tarkoitus
1. luoda uutta johtamisen toimintamallia, jolla voidaan vastata ja ennakoida kunta- ja palvelurakenteiden sekä sosiaali- ja terveystoimen järjestämiseen liittyvien muutosten toteuttamista,        
2.  syventää palveluiden johtamiseen liittyviä käytäntöjä , kuten prosessijohtamisen toimintatapaa sekä
3. kehittää lähiesimiestyöhön liittyviä johtamisen toimintamalleja ja työkaluja.

Yhteyshenkilö: Margit Päätalo, puh. 044 703 4093, margit.paatalo(at)ouka.fi

3. KANSALAISTEN OSALLISUUS / KAMPA-HANKE

Hankeaihiossa palveluiden kehittämisessä ensisijaisena tavoitteena on ns. lähipalveluiden (esim. kotipalvelut, perhepalvelut, työllistäminen), ennaltaehkäisevän toiminnan sekä terveyden edistämiseen tähtäävien toimenpiteiden turvaaminen ja kehittäminen. 

Tavoitteena on lisätä kansalaisten osallisuutta ja kehittää maaseudun hyvinvointipalveluita vakiinnuttamalla uudenlaiset kansalaislähtöiset yhteisölliset palvelumallit osaksi palvelujärjestelmää.

Yhteyshenkilö: Aila-Leena Matthies, puh. 040 742 2199 tai 06-8294319


4. POHJOIS-SUOMEN MONIALAISET SOSIAALI- JA TEREVYSPALVELUT – TOIMIN-TAMALLI JA KEHITTÄMISRAKENNE, JATKOHAKU

Pohjoisen alueen Kasteen, PaKasteen hankekokonaisuus muodostuu tällä hetkellä neljästä maakunnallisesta osahankkeesta ja sitä toteutetaan Lapin Kainuun Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan alueilla. Jokaisella alueellisessa osahankkeella on omat kehittämisen painotukset. Koko hankkeen tavoitteena on asiakkaan kannalta eheä ja yhtenäinen palvelukokonaisuus. PaKasteessa kehitetään sosiaalipalveluja ja perusterveydenhuoltoa sekä terveyden edistämistä moniammatillisesti sektorirajat ylittäen asiakkaiden osallisuus huomioiden. PaKasteeseen on myönnetty valtionavustusta kansallisesta sosiaali- ja terveysohjelmasta ja toiminta kestää lokakuun 2011 loppuun asti. Hankkeen hallinnoijana toimii Kolpeneen palvelukeskus.

Palvelujen sisältöjen kehittämisen ohella hankkeessa luodaan malli yhteiselle sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisrakenteelle koko Pohjois-Suomeen. PaKasteen osahankkeen työntekijät ja kehittämistiimit toimivat eri puolilla Pohjois-Suomea. Hankkeen toimijoina ovat alueen kunnat yhdessä alueella toimivien yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa.

Yhteyshenkilö: Kaisa Kostamo-Pääkkö, puh. 040 570 2844

Tietoa virtu.fi:stä