Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutPääsivu uutiset Kaste-päätökset 2010 ja painopisteet 2011

Kaste-päätökset 2010 ja painopisteet 2011

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtionavustuspäätökset on tehty. Avustusta jaettiin yhteensä 35 miljoonaa euroa. Avustusta myönnettiin yhdeksälle uudelle hankkeelle, kuudelle jatkohankkeelle ja 10 pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaan kuuluvalle hankkeelle. Avustusta haettiin yhteensä noin 63 miljoonaa euroa, hakemuksia tuli yhteensä 34 kappaletta.

Avustukset myönnettiin seuraaville kehittämishankkeille:

Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittäminen (5,6 milj. €)
- Länsi-Suomi (hallinnoija Turku): Remontti II (jatkohanke)   1,9 milj. €
- Itä- ja Keski-Suomi (Jyväskylä): Lapset ja perheet Kaste II (jatkohanke)  1,7 milj. €
- Pohjois-Suomi (Oulun seutu): TUKEVA 2 (jatkohanke)   2,0 milj. €

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittäminen (8,8 milj. €)
- Etelä-Suomi (Vantaa): Etelä-Suomen mielenterveys- ja päihdepalvelujen
kehittäminen      7,5 milj. €
- Länsi-Suomi (Satakunnan shp): Länsi 2012 -hanke   1,3 milj. €

Vanhusten palvelujen kehittäminen (1,8 milj. €)
- Itä- ja Keski-Suomi (Joensuu): VanhusKaste II (jatkohanke)   0,7 milj. €
- Länsi-Suomi (Satakunnan shp): Toimintakykyisenä ikääntyminen  1,1 milj. €

Vammaisten palvelujen kehittäminen (2,1 milj. €)
Etelä-Suomi (Eteva kuntayhtymä): Vammaispalvelujen valtak. kehittäminen  2,1 milj. €

Perusterveydenhuollon vahvistaminen ja terveyden edistämisen rakenteet (9,1 milj. €)
- Pohjois-Suomi (Oulu): KYTKE-hanke, asiakkaan ja kodin kytkeminen
sosiaali- ja terveydenhuollon saumattomaan hoito- ja palveluketjuun  2,8 milj. €
- Väli-Suomi (E-Pohjanmaan shp): Potku-hanke (Chronic Care Model)  5,0 milj. €
- Etelä-Suomi (Espoo): Hyvä vastaanotto    0,5 milj. €
- Itä- ja Keski-Suomi (P-Savon shp): Kanerva II, kansansairauksien
ehkäisyn ja hoidon yhtenäisyys (jatkohanke)   0,8 milj. €

Palvelurakenteiden uudistaminen (2,7 milj.€)
- Etelä-Suomi (Kouvola): KAAKON SOTE-INTO 2 (jatkohanke)   2,5 milj. €
- Pohjois-Suomi (Utsjoki): Tenolaakson sosiaali- ja terveyspalveluiden
kehittämishanke      0,2 milj. €

Henkilöstön kehittäminen (2,2, milj. €)
- Itä- ja Keski-Suomi (Keski-Suomen shp): Rautaisia ammattilaisia
perusterveydenhuoltoon (RAMPE)     2,2 milj. €

Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentäminen (2,7 milj. €)
- Tampere, Oulu, Turku, Helsinki, Vantaa, Espoo, Lahti, Kuopio, Joensuu ja Jyväskylä
(avustukset vuosittain aiesopimusten mukaan)  

Vuoden 2011 avustusten painopisteet

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtionavustusta on jaettavana yhteensä noin 27 miljoonaa euroa vuonna 2011. Tästä summasta on varattu 4 miljoonaa euroa pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämishankkeisiin, joista on tehty 10 suurimman kaupungin kanssa aiesopimukset. Valtionavustusten hakuaika päättyy 31.12.2010 ja avustuspäätökset tehdään 28.2.2011 mennessä.

Vuoden 2011 avustusten painopisteinä ovat:

  • Sosiaali- ja terveydenhuollon aluemallin kokeilu. Tässä olennaista on perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon ja perustason erikoissairaanhoidon rakenteellinen ja toiminnallinen eheä koko-naisuus.
  • Perusterveydenhuollon (toimiva terveyskeskus) ja sosiaalihuollon vahvistaminen.
  • Osallisuuden lisääminen ja syrjäytymisen vähentäminen.
  • Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen rakenteiden vahvistaminen.

Vuonna 2010 myönnettiin avustusta kuudelle jatkohankkeelle. Nämä hankkeet saivat ensimmäisen rahoituspäätöksensä lokakuussa 2008, poikkeuksellisen hakuajan vuoksi. Näin ollen näiden hankkeiden toimintakausi olisi jäänyt erittäin lyhyeksi, tästä syystä avustusaikaa jatkettiin. Hankkeiden jatkokausi ei ole itsestäänselvyys, tulevalla avustuskierroksella jatkohakemuksiin suhtaudutaan erittäin pidättyväisesti.

Tietoa virtu.fi:stä