Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutPääsivu uutiset Kartoitus ammattilaisten sähköisten palvelujen käytöstä ja tuen tarpeista Lapissa

Kartoitus ammattilaisten sähköisten palvelujen käytöstä ja tuen tarpeista Lapissa

Lapin maakunnallisen digituen koordinaatiohankkeessa on kartoitettu kyselyjen avulla eri alojen ammattilaisten sähköisten palvelujen käyttöä ja tuen tarpeita Lapin alueella. Ensimmäinen kysely toteutettiin ajalla 22.4.-8.5.2020. Kohderyhmänä olivat kuntien sosiaalialan ammattilaiset, muut kunta-alan työntekijät sekä kolmannen sektorin, viranomaistahojen ja yritysten työntekijät. Yhteensä saatiin 92 vastausta 18 kunnasta.

Kaiken kaikkiaan sähköisiä palveluja käytettiin runsaasti sekä ammattilaisten välillä että asiakastyössä. Työntekijät arvioivat omat digitaitonsa erittäin hyviksi, mutta työn tueksi kuitenkin kaivattiin moninaista tukea sähköisten palvelujen käyttöön liittyen.

Valtaosa vastanneista koki sähköisten palvelujen käytön ohjaamisen osaksi työtään ja myös näkivät ko. palvelut mahdollisuutena tarjota asiakkaille entistä parempaa palvelua. Lähes kaikki vastanneet kuitenkin arviovat asiakkaiden tarvitsevan nykyistä enemmän ohjausta palvelujen käytössä.


Kysely terveysalan ammattilaisille

Korona-pandemiasta johtuen kysely terveysalan ammattilaisille toteutettiin hieman ensimmäistä myöhemmin, ajalla 8.-24.6.2020. Yhteensä saatiin 166 vastausta 15 kunnasta. Erikoissairaanhoidosta vastauksia saatiin jonkin verran enemmän kuin perusterveydenhuollosta.

Kokonaisuudessaan sähköiset palvelut nähtiin tarpeellisiksi omassa työssä ja niiden käyttöä myös haluttiin edistää. Sähköisten palvelujen käyttö ammattilaisten välisessä viestinnässä oli huomattavasti yleisempää kuin asiakas-/potilastyössä.

Suurin osa arvioi oman osaamisensa hyväksi tai erinomaiseksi ja yli puolet koki, että saavat myös tukea digitaalisten laitteiden ja ohjelmien käyttöön. Nopean avun saanti nähtiin kuitenkin haasteena. Suurin osa vastaajista arvioi asiakkaiden olevan kiinnostuneita sähköisistä palveluista, mutta samalla tarvitsevan nykyistä enemmän ohjausta niiden käytössä.

Tietoa virtu.fi:stä