Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutPääsivu uutiset Lappi hakenut mukaan lastensuojelun systeemisen toimintamallin käyttöönotto- ja juurruttamishankkeeseen

Lappi hakenut mukaan lastensuojelun systeemisen toimintamallin käyttöönotto- ja juurruttamishankkeeseen

Lape kehittäjäasiakasilmoitus

Lappi on hakenut mukaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen SyTy!-lastensuojelun systeemisen toimintamallin käyttöönotto- ja juurruttamishankkeeseen.

Maakuntien LAPE-hankkeille on lähetetty infopaketti jatkohankkeesta syyskuussa ja lokakuussa järjestettiin THL:n toimesta työpaja, jossa käytiin tarkemmin läpi, miten jatkohankkeen osalta on tarkoitus edetä.

Perhekeskustoimintamalli Lappiin -hankkeessa on SyTy!-hankkeen osalta edetty niin, että sosiaalijohtajille järjestettiin lokakuun alussa kaksi info-tilaisuutta, joissa kerrottiin Lapin LAPE-hankkeen aikaisesta systeemisen toimintamallin etenemisestä sekä THL:n organisoimasta jatkohankkeesta. THL:n organisoima hanke tarkoittaa käytännössä, että se tulee kouluttamaan vuoden 2019 aikana 60 kouluttajaa (30 kouluttajaparia) lisää valtakunnallisesti. Koulutus on osallistujille ilmainen. Kouluttajan taustaorganisaatio huolehtii koulutukseen osallistumisen ajalta piakka-, matka-, majoitus- ym. kustannukset. Maakuntiin ei ole THL: hankkeesta tulossa erillistä työntekijäresurssia tai taloudellista panostusta.

Infotilaisuuksien yhteydessä kuntia pyydettiin ilmoittamaan mahdollinen kiinnostuksensa systeemisen toimintamallin käyttöönoton ja juurruttamisen laajentamisesta vuoden 2019 alusta lähtien. Implementoinnista kiinnostuneita kuntia eri puolilta Lappia ilmoittautui mukaan kahdeksan. Lapin LAPE-hankkeessa on loka-marraskuun aikana työstetty Lapin maakuntaa koskeva hankesuunnitelma, jossa esitetään Lapin alueelle kahta uutta kouluttajaparia ja kuuden tiimikoulutuksen järjestämistä vuosien 2019–2020 aikana. Suunnitelmaa laadittaessa on samalla kartoitettu kouluttajakoulutuksesta kiinnostuneita henkilöitä.

Tietoa THL:n suunnalta jatkohankkeen etenemisestä saadaan alkuvuodesta 2019. Ensimmäisten kouluttajakoulutusten on tarkoitus alkaa maaliskuussa 2019 ja ensimmäisten tiimikoulutusten huhti-toukokuun aikana, jos THL hyväksyy Lappia koskevan suunnitelman.

Lisätietoa:
Kehitysjohtaja Kaisa Kostamo-Pääkkö
kaisa.kostamo-paakko@poskelappi.fi, p. 040 570 2844

Tietoa virtu.fi:stä