Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutPääsivu uutiset Hakuilmoitus: Sote-rakenneuudistus -hankkeen työntekijät

Hakuilmoitus: Sote-rakenneuudistus -hankkeen työntekijät

Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä on saanut valtionavustuksen Sosiaali- ja terveysministeriöltä Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaan ja Sote-rakenneuudistusta tukevaan alueelliseen valmisteluun. Hankkeiden hallinnoijana toimii Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä.

Sote-rakenneuudistusta tukevassa alueellisessa valmistelussa Sosiaali- ja terveysministeriön valtionavustusta on myönnetty erityisesti sote-palveluiden järjestämistehtävän kehittämiseen ja yhtenäistämiseen. Lapin soterakenneuudistus -hanke muodostuu vapaaehtoisesta alueellisesta valmistelusta ja hankekoordinaatiosta,johtamisen ja ohjauksen kehittämisestä sekä toimintatapojen ja -prosessien uudistamisesta ja yhtenäistämisestä digitaalisten välineiden avulla.

Lataa hakuilmoitus PDF-muodossa suomeksi

Haemme Sote-rakenneuudistus -hankkeelle:

PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ – JOHTAMINEN JA OHJAUS

Tehtävään valittu henkilö toimii osa-alueensa projektipäällikkönä. Hänen tehtäviinsä kuuluu alueellisen suunnittelu- ja seurantajärjestelmän rakentaminen sekä toiminnan ja talouden ohjausmekanismien suunnittelu yhteistyössä kuntien ja maakunnan sote-toimijoiden kanssa. Projektipäällikkö myös laatii suunnitelman ja tiekartan tiedolla johtamisen edistämiseksi sekä toteuttaa TKIO-toimintaa tukevia toimenpiteitä ja edistää yhteistyömallien toteutumista. Lisäksi projektipäällikkö kehittää toimintoja yhdessä maakunnan ja kuntien sote-toimijoiden kanssa sekä valtakunnallisten sote-valmisteluorganisaatioiden kanssa.

Kelpoisuusvaatimuksena hakijalla tulee olla soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Eduksi katsotaan kokemus vaativista sosiaali- ja terveysalan asiantuntijatehtävistä sekä riittävä tuntemus tiedolla johtamisesta.

Tehtävä täytetään ajalle 1.9.2020- enintään 31.12.2021 ja valittavan työntekijän palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan.

PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ – TOIMINTATAPOJEN JA –PROSESSIEN UUDISTAMINEN JA YHTENÄISTÄMINEN DIGITAALISTEN VÄLINEIDEN AVULLA

Tehtävään valittu henkilö toimii osa-alueensa projektipäällikkönä. Hänen tehtäviinsä kuuluu alueellisen digipalveluyksikön perustamisen valmistelu, asukkaiden sähköisen asiointikanavan suunnittelu sekä virtu.fi - palveluportaalin laajentaminen. Tämän lisäksi tehtäviin kuuluu etäpalvelujen toimintamallin kehittäminen ja tietojärjestelmien yhdenmukaistamisen suunnittelu. Projektipäälliköltä odotetaan myös tiivistä yhteistyötä Tulevaisuuden sote -keskus -hankkeen kanssa. Lisäksi projektipäällikkö kehittää toimintoja yhdessä maakunnan ja kuntien sote-toimijoiden kanssa sekä valtakunnallisten sote-valmisteluorganisaatioiden kanssa.

Kelpoisuusvaatimuksena hakijalla tulee olla soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Eduksi katsotaan kokemus ICT -palvelutuotannosta sekä sote -palvelujen digitalisoinnista.

Tehtävä täytetään ajalle 1.9.2020- enintään 31.12.2021 ja valittavan työntekijän palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan.

OSALLISUUSKOORDINAATTORI

Tehtävään valittu henkilö koordinoi järjestöjen toiminnan liittämistä sote-keskuksen toimintoihin ja sotekeskuksiin, suunnittelee ja toteuttaa alueelliset tapaamiset sekä vastaa kansalaisten ja asiakkaiden osallisuusmallien kehittämisestä ja käyttöönotosta. Osallisuuskoordinaattori myös suunnittelee ja toteuttaa hankkeen yhteistoimintaan liittyviä toimenpiteitä maakunnan sote-toimijoiden ja kuntien kanssa. Kelpoisuusvaatimuksena hakijalla tulee olla soveltuva korkeakoulututkinto. Eduksi katsotaan julkisen ja kolmannen sektorin tuntemus sekä kokemusta asukkaiden ja asiakkaiden osallisuusprosesseista.

Tehtävä täytetään ajalle 1.9.2020- enintään 31.12.2021 ja valittavan työntekijän palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan.

SAAMELAISTEN PALVELUJEN KOORDINOINTI

Saamelaisten palvelujen koordinoinnin tehtävään kuuluu saamelaisten palvelutarpeiden ja -tavoitteiden kuvaaminen sekä yhteistoiminta saamelaiskäräjien ja saamelaiskuntien kanssa. Kelpoisuusvaatimuksena hakijalla tulee olla soveltuva korkeakoulututkinto. Eduksi katsotaan tuntemus saamenkielisistä ja saamen kulttuuriin pohjautuvista ja sote-palveluista.

Tehtävä täytetään ajalle 1.9.2020- enintään 31.12.2021 ja valittavan työntekijän palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan.

SUUNNITTELIJA (50% työaika sote-rakenneuudistus -hanke ja 50% työaika tulevaisuuden sotekeskus -hanke)

Suunnittelija vastaa työssään hankkeen viestinnästä, tiedottamisesta sekä graafisesta ilmeestä. Tehtäviin kuuluu myös hanketilaisuuksien organisointi ja asiakirjahallinnon järjestäminen. Tämän lisäksi suunnittelija toimii hankekokousten sihteerinä sekä on hankejohdon tukena.

Kelpoisuusvaatimuksena hakijalla tulee olla soveltuva korkeakoulututkinto. Eduksi katsotaan kokemus tiedottamiseen liittyvistä tehtävistä.

Tehtävä täytetään ajalle 1.9.2020- enintään 31.12.2022 ja valittavan työntekijän palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan.

TOIMISTOSIHTEERI (50% työaika sote-rakenneuudistus -hanke ja 50% työaika tulevaisuuden sotekeskus -hanke)

Toimistosihteerin toimeen kuuluu hankkeen laskujen asiatarkastus ja tiliöinti, hankkeen talouden toteuman seuranta ja raportointi sekä hankkeen taloushallinnon dokumenttien arkistointi. Toimistosihteeri osallistuu myös hankkeen budjettivalmisteluun sekä muihin yleisiin toimistosihteerin tehtäviin.

Kelpoisuusvaatimuksena hakijalla tulee olla taloushallinnon vähintään opistotasoinen tutkinto. Eduksi katsotaan kokemus hankkeiden taloushallintoon liittyvistä tehtävistä.

Tehtävä täytetään ajalle 1.9.2020- enintään 31.12.2022 ja valittavan työntekijän palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan.

Tehtävään valittujen toiminta-alue on koko maakunta, ja toimipiste sijaitsee maakunnan alueella. Hakemukset liitteineen, joita ei palauteta, osoitetaan Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymälle.
Hakemukset laaditaan sähköisesti seuraavan linkin kautta: https://webropol.com/s/avoimettyopaikat

Hakuaika tehtäviin päättyy 2.9.2020 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja:
Sote -rakenneuudistus Lapissa -hankkeen hankejohtaja Mauri Posio 040 620 7896 ja
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, kehitysjohtaja Kaisa Kostamo-Pääkkö 040 570 2844.

Tietoa virtu.fi:stä