Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutPääsivu Tiedon tuottaminen Yhteistyörakenteet

Oppilaitosyhteistyö

Tiedontuotannon yhteistyörakenteiden luominen

Sosiaali- ja terveysalalla tarvitaan erilaisten kehittämistoimijoiden nykyistä koordinoidumpaa yhteistyötä sekä sosiaali- ja terveysalaa koskevaa reaaliaikaista tietotuotantoa ja tutkimustoimintaa. Osaamisen sekä tutkimuksen, koulutuksen ja käytännön välisen yhteistyön näkökulmista erityisesti yliopisto- ja ammattikorkeakouluyhteys on välttämätöntä. Hyvinvointia ajantasaisesti seuraavan alueellisen tiedontuotantojärjestelmän kehittäminen, kansalaisten palvelutarpeiden arviointi sekä hyvinvointierojen kaventaminen ja riskiryhmiin kohdistuva toiminta edellyttävät vuoropuhelua ja yhteistyötä myös kansallisesti ja kansainvälisesti.

Yhteistyörakenteiden tiivistämiseksi ja kehittämiseksi Poske toimii yhteistyössä kaikkien keskeisten toimijoiden, muun muassa Pohjois-Pohjanmaan liiton (osana Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointiohjelmatyötä), Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin, THL:n, Pohjois-Suomen AVI:n sekä Lapin ja Oulun yliopistojen ja Pohjois-Suomen ammattikorkeakoulujen kanssa. Toiminta linkittyy kansalliseen ja muiden alueiden tiedontuotannon kehittämistyöhön.

Tutkimustyöryhmä


Vuonna 2012 toiminta painottui seuraaviin asioihin:

  • Pohjois-Pohjanmaan toimintayksikkö tekee yhteistyötä Oamk:n opetus- ja tutkimushenkilöstön ja opiskelijoiden kanssa hyvinvointitiedon tuottamiseksi yhteistyössä.
  • Pohjois-Pohjanmaan toimintayksikkö tekee yhteistyötä THLn kanssa Kouluterveyskyselyjen kehittämiseksi.
  • Poske koordinoi yhteistyötä sosiaalialan osaamiskeskusten välillä alueellisen tiedontuotannon sisällöllisessä ja metodisessa kehittämisessä.
Tietoa virtu.fi:stä