Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutPääsivu Tiedon tuottaminen Hyvinvointitiedon tuottaminen

Alueellinen hyvinvointitieto

Hyvinvointitiedon tuottamisen ja kokonaisarviointimallin kehittämisen päätavoitteena on edistää kansalaisten hyvinvointia Pohjois-Suomessa tuottamalla kansalaisten hyvinvointia ja hyvinvointipalveluita koskevaa tutkimustietoa, selvittämällä hyvinvoinnin kehittämistarpeita, kehittämällä menetelmällisesti hyvinvoinnin mittaamista ja tiedontuotantoa sekä vahvistamalla hyvinvointitiedon hyödyntämiseen liittyvää osaamista hyvinvointistrategisessa työssä.

Hyvinvointia koskeva alueellinen tietotuotanto on ollut pirstaleista ja yksittäisistä intresseistä lähtevää. Se ei ole muodostanut ajallista jatkumoa eikä luotettava vertailu ole ollut mahdollista. Poske on pyrkinyt ratkaisemaan ongelmia kehittämällä systemaattisesti uudenlaista hyvinvoinnin mittaamisen ja kokonaisvaltaisen arvioinnin tapaa vuodesta 2002 useissa alueellisissa hyvinvointitutkimuksissa mm. Raahen seudulla, Oulun eteläisen alueella, Oulun seudulla, Kuusamossa ja Saamelaisalueella.

Kokonaisvaltaisessa kuvauksessa on välttämätöntä tarkastella hyvinvointia moniulotteisesti ja eri näkökulmista. Eri näkökulmat tuottavat erilaista tietoa, jota yhdistäen ja toisiinsa suhteuttaen voidaan saavuttaa kokonaisvaltaisempi ja syvempi näkemys kansalaisten hyvinvoinnista yhteydessä palvelutoimintaan ja toimintaympäristön muutokseen. Tarvitaan tiedontuotantotapoja, joissa huomioidaan:

 1. Kansalaisten näkemykset hyvinvoinnista, palvelutarpeista ja palvelutyytyväisyydestä,
 2. Palvelujen tuottajien näkemykset palvelutilanteesta,
 3. Reaaliaikaisen rekisteritiedon toteutuneista palvelutapahtumista
 4. Tilastollisen tiedon toimintaympäristön ja hyvinvoinnin muutoksista, sekä
 5. Paikkatietoon perustuvan tiedon alueellisesta palveluvarioinnista.


Vuonna 2012 Posken toiminta hyvinvointia koskevan tiedon tuottamisen alueella painottuu seuraaviin asioihin:

 • Pohjois-Pohjanmaan toimintayksikkö osallistuu palvelurakennemuutoksen edellyttämään kehittämistyöhön Pohjois-Pohjanmaalla, jossa Uuden Oulun muutosprosessi on vaikutuksiltaan merkittävä koko Pohjois-Suomen kannalta. Poske tukee omalta osaltaan palveluiden uudistamista toteuttamalla hyvinvointistrategista työtä sekä alueellista hyvinvointitiedon tuottamista ja tutkimuksellista kehittämistoimintaa.
 • Pohjois-Pohjanmaan toimintayksikkö osallistuu Pohjois-Pohjanmaan liiton koordinoimaan maakunnalliseen hyvinvointistrategiseen työhön. Poske kehittää hyvinvoinnin kokonaisvaltaisen arvioinnin toteutustapaa osana maakunnallista hyvinvoinnin arviointia.
 • Pohjois-Pohjanmaan toimintayksikkö osallistuu kunta- ja yhteistoiminta-alueiden tai seutujen tasolla toteutettavaan hyvinvointipoliittiseen ohjelmatyöhön. Posken tuottaa lapsia, nuoria ja lapsiperheitä koskevaa hyvinvointitietoa Oulun seudulla, jota hyödynnetään seudun ja kuntien lapsi- ja nuorisopoliittisessa ohjelmatyössä.
 • Pohjois-Pohjanmaan toimintayksikkö valmistelee lapsiin, nuoriin ja lapsiperheisiin kohdistuvaa sosiaalialan paikkatietohanketta (SosGIS) yhteistyössä Seinäjoen kaupungin, Jyväskylän kaupungin, Pohjois-Pohjanmaan kuntien, SoNetBotnian, Kosken, Sosiaalitaidon sekä Oulun ja Lapin yliopistojen kanssa.
 • Pohjois-Pohjanmaan toimintayksikkö jatkaa vuonna 2011 käynnistynyttä vertailevaa hyvinvointitutkimusta Unkarin ja Suomen välillä.
 • Valtakunnallisena erityiskysymyksenä seurataan ja arvioidaan saamelaisten palveluiden tarvetta, toteutusta ja toimivuutta.

 

Ravitsemusterapeutin palvelujen tarve -kysely Lapin kuntien toimijoille 2012

Terveyden edistäminen Lapin kunnissa, kysely terveyden edistämisen yhdyshenkilöille 2010

Tietoa virtu.fi:stä