Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutPääsivu Teknologia palveluissa Kansalaisten verkkoneuvonta -ja asiointipalvelut

Kansalaisten verkkoneuvonta -ja asiointipalvelut

Poske tarjoaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden käyttöön Virtu.fi -palvelun, jonka kautta kansalaiset/asiakkaat voivat saada kirjallisesti tuotettuja ohjaus- ja neuvontapalveluita omasta kunnastaan tai alueelliseta neuvontapalvelusta. Asiointitilin kautta voi asioida tietoturvallisesti sähköisesti Vetuma -tunnistuksen kautta. Palvelun käyttäjät voivat antaa palautetta palveluista useilla eri tasoilla ja näin osallistua palveluiden kehittämiseen.

Virtuaaliseen sosiaali- ja terveyspalvelukeskukseen on mahdollista liittää uusia palveluja asiakastyössä tulevien tarpeiden mukaan. Poske hallinnoi ja ylläpitää järjestelmää yhdessä Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirien kanssa. Kunnat vastaavat omasta palveluntuotannosta ja sisällöistä.

Poske on kehittänyt yhteistyössä Kemijärven, Rovaniemen ja Tornion kaupunkien kanssa perhe- ja sosiaalipalveluiden verkkoneuvonnan palvelumallin. Verkkoneuvonta on laajentunut myös muihin kuntiin sekä terveydenhuollon verkkoasiointiin UULA- ja hyvinvointitili -projektien myötä. Verkkoneuvonta- ja asiointi on palvelu, jolla laajennetaan asukkaiden mahdollisuuksia asioida terveys- ja sosiaaliviranomaisten kanssa sekä parannetaan heidän tiedonsaantiaan sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyvissä kysymyksissä.

Virtu.fi - sähköiset palvelut lappilaisille -hanke jatkaa verkkoneuvonta- ja asiointipalveluiden kehittämistä vuosina 2014-2017.

Tietoa virtu.fi:stä