Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

virtu.fi

Virtuaalinen sosiaali- ja terveyspalvelukeskus

Omat työkalutPääsivu Virtuaalinen sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Työkalupakki Sosiaalitoimen tiedonkeruulomake 2011-2012

Sosiaalitoimen tiedonkeruulomake 2011-2012

Sosiaalitoimistojen tiedonkeruulomakemalli 2011-2012

 

Asiakkaaseen liittyvät perustiedot
Asiakkaan tilanne
Fyysinen hyvinvointi
huono      hyvä

huono      hyvä
Psyykkinen hyvinvointi
huono      hyvä

huono      hyvä
Päihteiden käyttö
runsasta      ei lainkaan

runsasta      ei lainkaan
Väkivallan kokeminen
paljon      ei lainkaan

paljon      ei lainkaan
Asuinolot
huono      hyvä

huono      hyvä
Taloudellinen tilanne
huono      hyvä

huono      hyvä
Lähiyhteisöjen tarjoama tuki
ei tukea      hyvä

ei tukea      hyvä
Ammattilaisverkostojen tarjoama tuki
ei tukea      hyvä

ei tukea      hyvä
Kokonaisarvio tilanteesta
huono    hyvä

huono    hyvä
Työskentelyn toteutuminen
Yksilötapaamiset
 LukumääräKäytetty aika
Sovitut tapaamiset
Ei-sovitut tapaamiset
 LukumääräKäytetty aika
Sovitut tapaamiset
Ei-sovitut tapaamiset
 LukumääräKäytetty aika
Sovitut tapaamiset
Ei-sovitut tapaamiset
Verkostotapaaminen
 LukumääräKäytetty aika
Sovitut tapaamiset
Ei-sovitut tapaamiset
 LukumääräKäytetty aika
Sovitut tapaamiset
Ei-sovitut tapaamiset
 LukumääräKäytetty aika
Sovitut tapaamiset
Ei-sovitut tapaamiset
Viranomaisyhteistyö ilman asiakkaan läsnäoloa
 LukumääräKäytetty aika
Sovitut tapaamiset
Ei-sovitut tapaamiset
Asiakasryhmä
 LukumääräKäytetty aika
Asiakasryhmät
Kirjallinen päätös ilman asiakkaan läsnäoloa
 LukumääräKäytetty aika
Kirjalliset päätökset
Puhelu
 LukumääräKäytetty aika
Asiakkaan aloitteesta
Työntekijän aloitteesta
Tekstiviestit ja sähköpostit
 LukumääräKäytetty aika
Asiakkaan aloitteesta
Työntekijän aloitteesta
Verkkoneuvonta
 LukumääräKäytetty aika
Verkkoneuvonta
Virka-ajan ulkopuolinen sosiaalipäivystys
 LukumääräKäytetty aika
Virka-ajan ulkopuolinen sosiaalipäivystys
Asiakas ei saapunut sovittuun tapaamiseen
 Lukumäärä
Ei saapunut tapaamiseen
Suunnitelma
Työntekijä tuntee asiakkaalle tehdyn suunnitelman
ei lainkaan      täysin
Asiakas tuntee oman suunnitelmansa
ei lainkaan      täysin

ei lainkaan      täysin
Olen työntekijänä itse ollut tekemässä suunnitelmaa
en lainkaan      täysin
Asiakas on osallistunut suunnitelman tekemiseen
ei lainkaan      tasaveroisena kumppanina

ei lainkaan      tasaveroisena kumppanina
Eteneekö työskentely suunnitelman mukaisesti
ei lainkaan      täysin

ei lainkaan      täysin
Tavoitteiden saavuttaminen
Miten työskentelylle tähän asti asetetut tavoitteet on saavutettu
ei lainkaan      täysin

ei lainkaan      täysin
Miten työskentelyn kohteena oleva asia on muuttunut työskentelyn aikana
huonontunut      parantunut
ennallaan

huonontunut      parantunut
ennallaan
Miten asiakkaan elämäntilanne on muuttunut viimeisen vuoden aikana
huonontunut      parantunut
ennallaan

huonontunut      parantunut
ennallaan
Työskentelysuhde
Työskentelyssä on keskitytty asiakkaan kannalta tärkeisiin asioihin
ei lainkaan      täysin

ei lainkaan      täysin
Asiakas on tullut kuulluksi asiakassuhteessa
ei lainkaan      täysin

ei lainkaan      täysin
Miten asiakas on kyennyt osallistumaan työskentelyyn
ei lainkaan      aktiiviesti

ei lainkaan      aktiiviesti
Asiakkaan oman toiminnan merkitys tavoitteiden saavuttamisessa
ei lainkaan merkitystä      merkittävä

ei lainkaan merkitystä      merkittävä
Työntekijän merkitys tavoitteiden saavuttamisessa
ei lainkaan merkitystä      merkittävä

ei lainkaan merkitystä      merkittävä
 
Tietoa virtu.fi:stä