Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutPääsivu Poske Työryhmät ja verkostot Sote-uudistus I&O-kärkihanke & -muutosagentti Tiivistelmä kotihoidon vuoden 2016 laskennasta

Tiivistelmä kotihoidon vuoden 2016 laskennasta

Kotihoidossa niiden asiakkaiden määrä, jotka saavat useita kotihoidon käyntejä vuorokaudessa, on lisääntynyt.

Keskimäärin 78% kotihoidon asiakkaista on toistuvan avun tarpeessa. Lapin maakunnassa asiakasrakenne on ”kevein” ja asiakkaista 68% on toistuvan avun tarpeessa. Lapissa n. 18% kotihoidon asiakkaista on täysin tai lähes omatoimisia ja 20%:lla on ajoittainen avun tarve. Esim Kainuussa vastaava osuus on yhteensä n. 18% . Valitettavasti kuntakohtaisia tietoja ei THL:sta ole saatavilla. Koko maassa keskimäärin n. 14% kotihoidon asiakkaista saa yli 90 käyntiä kuukaudessa. Pohjois-Savossa, Kainuussa ja Etelä- ja Pohjois- karjalassa n. viidennes. Lapissa yli 90 käyntiä on 15,8%:lla asiakkaista, 60-89 käyntiä 16,3%, 30-59 käyntiä 18,4%, 10-29 käyntiä 13,3 % asiakkaista.

Laskennan mukaan myöskään asiakkaan arvioitu hoidon tarve ei ole suorassa yhteydessä käynteihin. Täysin ja lähes omatoimisella asiakkaalla voi olla yli 90 käyntiä kuukaudessa ja vastaavasti jatkuvaa ympärivuorokautista hoivaa tarvitsevalla on vain vähän käyntejä. Tähän voi tosin vaikuttaa omaishoito ja muut palvelut. Valitettavasti tästä ei ole maakunta- tai kuntakohtaisia tietoja.

Kotihoidon asiakasmäärät koko maassa ovat kasvaneet ja Lapissakin jonkin verran. Lapissa myös kotihoidon henkilöstömäärä on lisääntynyt. Kotihoidon riittävä resurssointi onkin välttämätöntä, että kotona asuvien ikäihmisten osuutta voidaan lisätä ja vastaavasti ympärivuorokautista hoivaa vähentää.

Lue lisää:
Kotihoidon käyntien lukumäärä ei aina perustu arvioituun hoivan tarpeeseen
Kotihoidon asiakasmäärät kasvussa, henkilöstön määrä ei kaikissa maakunnissa seuraa perässä

Tietoa virtu.fi:stä