Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutLapin yliopiston sosiaalityön graduja

lastenkaste_minikuvake.gif
 • Juotasniemi, Toini (2016)
  "Siellä oli ohjaajatkin pelaamassa.." – Nuorisokotiin sijoitettujen nuorten kokemuksia ja ajatuksia yhteisöllisyydestä
  Tiivistelmä
  Sosiaalityön koulutusohjelma, Lapin yliopisto
 • Kylmänen Anna (2014)
  Sosiaalisen tuen tarpeet ja elementit aikuissosiaalityössä – mixed methods -tutkielma sosiaalityöntekijöiden näkökulmasta
  Tiivistelmä
  Sosiaalityön koulutusohjelma, Lapin yliopisto
 • Lehtinen Anna & Väänänen Laura (2013)
  "Jollaki lailla se niinku pysäytti" - Tutkimus läheisneuvonpito -työmenetelmän vaikuttavuudesta lastensuojelussa
  Sosiaalityön koulutusohjelma, Lapin yliopisto
 • lastenkaste_minikuvake.gif
 • Lumpus, Anu (2015)
  "Oon mää tyytyväinen, että saa omien sukulaisten kanssa olla.." – Huostaanotettujen lasten ja nuorten ajatuksia ja kokemuksia sukulaissijaisperheissä elämisestä
  Tiivistelmä
  Sosiaalityön koulutusohjelma, Lapin yliopisto
 • Nattestad, Maria & Okkonen, Kristiina (2011)
  Koulun toimenpiteet runsaasti poissaolevan oppilaan hyvinvoinnin tukemiseksi
  Sosiaalityön koulutusohjelma, Lapin yliopisto
 • Neijonen Marianne (2009)
  Verkkoneuvonnan yksilöllinen asiakkuus muuttuvissa elämäntilanteissa
  Sosiaalityön koulutusohjelma
  Lapin yliopisto
 • lastenkaste_minikuvake.gif
 • Niemi, Anna (2016)
  "Kuhan vaan selviää päivästä toiseen, sehän se varmaan niinko on". Sosiaalityöntekijöiden kokemuksia eettisyyden toteutumisesta lastensuojelun sosiaalityössä
  Tiivistelmä
  Sosiaalityön koulutusohjelma, Lapin yliopisto
 • lastenkaste_minikuvake.gif
 • Niska, Marja (2014)
  Sijaisvanhempien tukimuodot ja tukemisen kehittäminen lappilaisessa toimintaympäristössä
  Tiivistelmä
  Sosiaalityön koulutusohjelma, Lapin yliopisto
 • Nurmela Essi (2011)
  Nuorten naisten kokemuksia masennuksesta
  Sosiaalityön koulutusohjelma, Lapin yliopisto
 • Ohtonen Vuokko (2011)
  e-Asiantuntijuus sosiaalipalveluiden verkkoneuvonnassa
  Sosiaalityön koulutusohjelma, Lapin yliopisto
 • lastenkaste_minikuvake.gif
 • Ojaniemi, Eveliina (2016)
  Ryhmämuotoisen sosiaalisen tuen merkityksiä vanhemmille. Fenomenologis-hermeneuttinen tutkimus lastenneuvolan ennalta ehkäisevän perheryhmätoiminnan kokemuksista
  Tiivistelmä
  Sosiaalityön koulutusohjelma, Lapin yliopisto
 • Pennanen Pälvi (2013)
  Fenomenografinen käsitystutkimus sosiaaliasiamiestoiminnasta
  Sosiaalityön koulutusohjelma, Lapin yliopisto
 • lastenkaste_minikuvake.gif
 • Salomaa, Mari (2015)
  "Lastensuojelun sosiaalityön asiantuntijuus huostaanottoon" – Lapsen etu lastensuojelun arviointi- ja päätöksentekotyössä
  Tiivistelmä
  Sosiaalityön koulutusohjelma, Lapin yliopisto
 • Seppälä Sanna (2009)
  Verkkoneuvonnan asiakasprosessi – Sosiaalityöntekijöiden kokemuksia verkkoneuvonnassa työskentelystä
  Sosiaalityön koulutusohjelma, Lapin yliopisto
 • lastenkaste_minikuvake.gif
 • Tornberg, Outi (2016)
  Eettisyys puheena. Diskurssianalyysi lastensuojelun edunvalvojien eettisistä selonteoista.
  Tiivistelmä
  Sosiaalityön koulutusohjelma, Lapin yliopisto
 •  
  Tietoa virtu.fi:stä