Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutPääsivu Menetelmät ja osaajat Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste. Laatimispäivä 23.1.2018.

Rekisteriseloste pdf-muodossa »

Rekisterin pitäjä:

 • Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä
  Myllärintie 35, 96400 Rovaniemi
  Puhelin: 044 822 5884

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

 • Kuntayhtymän johtaja Anita Lammassaari
  Myllärintie 35, 96400 Rovaniemi
  Puhelin: 040 160 2410

Rekisterin nimi:

 • Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen toimintayksikön (Poske) asiantuntijarekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

 • Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen Lapin toimintayksikkö vastaa Sosiaalihuollon osaamiskeskuksista annetun lain (1230/2001) mukaisista tehtävistä, joiden mukaan sen tulee turvata toimialueellaan mm. sosiaalialalla tarvittavan asiantuntemuksen kehittyminen ja välittyminen. Osana tätä tehtävää Lapin toimintayksikkö on kouluttanut ja valmentanut kokemusasiantuntijoita sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia erilaisille tehtävä- ja erikoisosaamisalueille.
 • Osaamisen välittämisen turvaamiseksi Posken Lapin toimintayksikkö ylläpitää rekisteriä koulutetuista kokemusasiantuntijoista sekä ammattihenkilöistä, jotta he voivat toimia osaamisalueellaan erilaisissa asiantuntijatehtävissä.

Rekisterin tietosisältö:

 • Kokemusasiantuntijan tai ammattihenkilön yksilöinti- ja yhteystiedot sekä tieto asianomaisesta koulutuksesta tai erikoisosaamisalueesta/tehtävästä.

Säännönmukaiset tietolähteet:

 • Rekisteriin tietonsa luovuttavat ammattilaiset ja kokemusasiantuntijat
 • Sitoutumista asiantuntijaksi kysytään verkkoneuvonnassa toimivilta säännöllisin väliajoin ja muiden tietoja korjataan heidän tekemiensä muutosilmoitusten mukaisesti.
 • Tiedot kerätään erillisellä allekirjoituksella vahvistettavalla henkilötietolomakkeella, jossa määritellään tiedon käyttömuodot.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:

 • Ei säännönmukaista tietojen luovutusta
 • Osa tiedoista (nimi, koulutus, osaamisalue, yhteystieto, erikseen sovituissa tapauksissa valokuva) julkaistaan kyseisen asiantuntijaroolin mukaisesti Posken nettisivuilla (www.sosiaalikollega.fi)

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:

 • Ei siirretä

Rekisterin suojauksen periaatteet:

 • Manuaalinen aineisto:
  Kirjalliset suostumukset ym. henkilötietoja sisältävä kirjallinen aineisto säilytetään erillisessä mapissa, jota säilytetään lukitussa kaapissa toimitiloissa. Rekisteröidyn henkilön pyynnöstä yksilöidyt tiedot korjataan/poistetaan välittömästi.
 • ATK:lla käsiteltävät tiedot:
  Lapin toimintayksikön tallentimeen sekä Internet-sivuille (www.sosiaalikollega.fi) tietoja voivat lisätä tai poistaa ainoastaan järjestelmän käyttöoikeuden saaneet henkilöt. Käyttöoikeudet perustuvat henkilökohtaisiin käyttäjätunnuksiin ja salasanoihin, joiden käyttöä valvotaan.
Tietoa virtu.fi:stä