Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutPääsivu Menetelmät ja osaajat Systeeminen lastensuojelu

Systeeminen lastensuojelu

Lastensuojelun systeemisessä toimintamallissa lastensuojelu organisoidaan tiimityöksi, jossa lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä saa tuekseen moniammatillisen tiimin. Tiimiin kuuluvat lastensuojelun sosiaalityöntekijän lisäksi konsultoiva sosiaalityöntekijä, 2–3 sosiaalityöntekijää, perheterapeutti, sekä esimerkiksi sosiaaliohjaaja ja perhetyöntekijä.

Toimintamalli tuo systeemisen ja perheterapeuttisen ajattelun ja välineet lastensuojeluun. Työskentelyn ytimessä on kunnioittava, dialoginen ja ratkaisukeskeinen vuorovaikutus, minkä lähtökohtana ovat koko perheen sekä erityisesti lapsen ja nuoren kokemukset. Tämä tarkoittaa avointa, kysyvää ja kuuntelevaa keskustelua, jossa perhe on aktiivisesti mukana. Työskentelyn ja tiiviin asiakastyön avulla pyritään lapsen ja perheen tilanteen syvällisempään ja yhteiseen ymmärtämiseen ja sitä kautta vaikuttavampaan lastensuojelutyöhön. Huomiota kiinnitetään ihmisten välisiin suhteisiin ja vuorovaikutukseen sen sijaan, että ongelma nähtäisiin yksittäisessä perheenjäsenessä.

Asiakastyön laadun lisäksi systeemisen toimintamallin tavoitteena on työntekijöiden osaamisen vahvistaminen ja työhyvinvoinnin lisääntyminen, sekä moniammatillisen yhteistyön vahvistuminen.

Lastensuojelun systeemistä toimintamallia on koulutettu ja jalkautettu valtakunnallisesti LAPE -muutosohjelman (2017–2018) ja sitä seuranneen SyTy -hankkeen (2019) aikana. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) järjestämien kouluttajakoulutusten myötä pohjoisella yhteistoiminta-alueella toimii useita systeemisen toimintamallin kouluttajia, ja kymmeniä systeemisen toimintamallin osaajia.

Jenni Helkomaa
Perheneuvolan sosiaalityöntekijä, Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä
Maija Hiltula
Kehittäjä-osiaalityöntekijä, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
Mira Jussila
Perheterapeutti, Raahen perheneuvola
Heli Kurkinen
Perhetyöntekijä, Kemin kaupunki
Päivi Leinonen
Sosiaalityöntekijä, Kemin kaupunki
Heidi Lumiaho
Sosiaalityöntekijä (perheneuvola), Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä
Tiina Luokkala
Vastaava perhetyöntekijä, Kemin kaupunki
Nina Matinlassi
Sosiaalityöntekijä, Kemin kaupunki
Tuija Silvola
Sosiaaliohjaaja, Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä
Tietoa virtu.fi:stä