Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutART

Lapset ja nuoret tarvitsevat konkreettisia keinoja aggression hallitsemiseen ja uudenlaisten taitojen harjoitteluun. Yksi työväline näiden opettamiseen on yhdysvalloissa 1980-luvulla kehitetty Aggression Replacement Training® (eli ART) -menetelmä (Goldstein, Glick ja Gibbs 2011). Kyseessä on tutkittu, toiminnallinen ryhmäharjoitusmenetelmä aggressiivisesti käyttäytyville nuorille.

ART koostuu kolmesta osa-alueesta. Sosiaalisten taitojen avulla nuori saa uusia välineitä haasteellisiin tilanteisiin. Ryhmässä harjoitellaan erilaisia sosiaalisia taitoja kuten esimerkiksi ryhmäpaineen sietämistä, kuuntelemista, valmistautumista vaikeisiin tilanteisiin, toisten auttamista. Vihanhallinnan tarkoituksena on oppia tunnistamaan ja hallitsemaan omaan suuttumusta ja aggressiivista käyttäytymistä. Kolmantena osa-alueena on moraalisen päättelyn harjoittelu. Nuori oppii tarkastelemaan asioita myös toisen henkilön näkökulmasta. Kun nuoret toimivat ryhmässä, he tukevat toisiaan uusien taitojen käyttöön.

ART-ryhmät on suunnattu nuorille 12 ikävuodesta ylöspäin. ART:sta on kehitetty sovelluksia perheiden ja nuorempien lasten kanssa työskentelyyn, mm. Norjassa ARTia käytetään päiväkodeissa. Suomen ART ry. vastaa menetelmän kouluttamisesta Suomessa. Yhdistys tukee ART:n pohjalta kehitettyjen menetelmien tutkimus- ja kehittämistyötä Suomessa. Menetelmän käyttö on avointa kaikille ja siihen tueksi tarvittava työkirja on tilattavissa yhdistykseltä.

Poskessa on koulutettu Lapin alueelle 25 työntekijää.

Menetelmät ja osaajat -sivuille koottuja ammattilaisten yhteystietoja ei ole päivitetty. Valitettavasti osa tiedoista voi olla vanhentuneita.

Jaana JokinenErityissosiaalityöntekijä,
ART-kouluttaja ja ohjaaja
Jaana KorhonenPuhevammaisten tulkki, kuntoutusohjaaja
ART-ohjaaja
Kaisa Kostamo-PääkköKehitysjohtaja,
ART-ohjaaja
Tiina SalmelaHoitaja,
ART-ohjaaja

Tietoa virtu.fi:stä