Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutPääsivu Työskentelymallit päihde- ja mielenterveystyö Päihdenuoren laitoskuntoutuspolku

Päihdenuoren laitoskuntoutuspolku

Maassamme huumeita käyttäneiden nuorten laitosmuotoinen kuntoutus on osa lastensuojelulain mukaista sijaishuoltoa. Toiminta tapahtuu sosiaalihuoltolain mukaisissa lastensuojeluyksiköissä, joita ovat valtion koulukodit, kunnalliset nuorisokodit, yksityiset lastensuojelulaitokset ja perhekodit. Palvelujärjestelmä on kirjava ja kuntoutus-, kasvatus- ja hoitokäytännöt vaihtelevia ja vakiintumattomia. Vakiintumattomuus on herättänyt sekä palvelun ostajien että tuottajien huolta.

Huumereitiltä hoitoketjuun -projektissa on koottu neljän pohjoissuomalaisen lastensuojelulaitoksen työmallit ja nuoren kuntoutuspolut ja niistä on koottu tämän päivän työkäytännön mukainen huumenuoren laitossijoituksen kuntoutuspolku. Syntynyt prosessimalli on synteesi neljän pohjoissuomalaisen lastensuojelulaitoksen työmallista. Jokaisessa yksikössä työtä tehdään omalla persoonallisella tavalla ja omanlaisten nuorten kanssa. Tästä huolimatta samat yhteiset elementit on löydettävissä kaikista työmalleista kussakin tapauksessa omien tarpeiden mukaan painottuneina.

Prosessimallinnuksen tavoitteena on palveluntuottajan pyrkimys kuvata oma työmalli palvelun käyttäjille, ostajille ja yhteistyökumppaneille. Lisäksi tavoitteena on ollut löytää tämän tehtävän ohessa jatkotoimenpiteitä vaativia kriittisiä kehittämistehtäviä.

Mallintamiseen ovat osallistuneet Erityisnuorisokoti Patis Rovaniemeltä, Oulujoen Perhekoti Muhokselta, Toivon Kartano Yli-Kiimingistä ja Tuomaskoti Hyrynsalmelta. Eri yksiköiden osallistumisinto on vaihdellut työn eri vaiheissa yksiköiden sisäisen toiminnallisen tilan ja voimavarojen mukaan. Mallintamista on täydennetty käymällä läpi myös Murmanskin Huumeklinikan työmalli ja Murmanskissa olevan Lastenkoti No 5:n työmalli.

Mallintamistyön on tehnyt yleislääketieteen erikoislääkäri Markku Nyman.

Linkki prosessimalliin: Päihdenuoren laitoskuntoutuspolku

Tietoa virtu.fi:stä