Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutPääsivu Työskentelymallit Uutiset Perhekeskuksen palveluohjausmalli

Perhekeskuksen palveluohjausmalli

Julkaistu 2/2019

Palveluohjauksen prosessimallinnuksen lähtökohtana on perhekeskustoiminnan ja palveluohjauksen tiivis linkkittyminen toisiinsa. Perhekeskuksen tehtävänä on verkostoida lapsiperheiden palvelut toimivaksi kokonaisuudeksi, apu ja tuki ovat lähellä perheitä kaikkien toimijoiden yhteistyönä. Perhekeskuksen palveluverkostoon kuuluvat lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalvelut, varhaiskasvatus, koulu ja kuntien terveyttä ja hyvinvointia edistävä toiminta sekä järjestöjen ja seurakuntien toiminta ja palvelut. Tarvittaessa erityispalveluiden (lastensuojelu, erikoissairaanhoito) tuki, konsultaatio ja jalkautuvat palvelut toteutetaan osana perhekeskustoimintaa. Palveluohjaus on olennainen osa perhekeskustoimintamallia. Palveluohjauksen tehtävänä on koota asiakkaan ympärille tarvittava toimijaverkosto (esim. viranomaiset, järjestöt, seurakunnat sekä läheisverkosto).

Toimivalla palveluohjauksella voidaan taata perheille oikea-aikainen ja varhainen tuki. Nopeasti asiakkaiden tarpeisiin vastaamalla pystytään yleensä ennaltaehkäisemään korjaavien palveluiden tarvetta.

Mallinnusta ovat olleet työstämässä:

  Kaisa-Maria Rantajärvi, LAPE-hankkeesta
  Mikko Närhi, LAPE-hankkeesta
  Tanja Juusola, kehittäjäasiakas
  Tämän lisäksi mallinnuksen työstämiseen on osallistunut laaja verkosto Lapin alueen lapsi- ja perhepalveluiden toimijoita.
  Prosessimallinnus toteutettiin toukokuun 2018- joulukuun 2018 välisenä aikana.
  Mallin teknisestä toteutuksesta vastasi suunnittelija Maria Martin Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksesta.

Siirry malliin »

Tietoa virtu.fi:stä