Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutPääsivu Työskentelymallit lastensuojelun sosiaalityö Lastensuojeluprosessi Pellon kunnassa

Lastensuojeluprosessi Pellon kunnassa


"Tarkoituksenamme oli kirjoittaa auki vallitsevat käytännöt"

Pellossa aloitettiin lastensuojeluprosessin mallintaminen tammikuussa 2005 ja sitä on laadittu koko kevään ajan. Tarkoituksenamme oli kirjoittaa auki vallitsevat käytännöt, jotta voisimme tarkastella ja muokata niitä ja samalla tuottaa "ohjenuoran" uusille työntekijöille.

Mallintamisen aikana huomasimme myös että mallin avulla voimme kertoa lastensuojeluperheille ja yhteistyökumppaneille mistä on kysymys ja miten asioissa edetään. Tällä tavalla perhe voi osallistua prosessiin tiiviimmin; on helpompi osallistua keskusteluun ja tavoitteiden asetteluun kun tietää tosiasialliset mahdollisuudet. Itse mallissa olemme pitäneet tärkeänä tuoda esiin lapsen/nuoren huomiomisen, ympäröivän verkoston mukanaolon, huoltosuunitelman työvälineenä, ei lopputuloksena ja palautteen antamisen tärkeyden sekä perheelle että muille yhteistyökumppaneille.

Mallin ovat laatineet Pellon kunnan sosiaalitoimen työntekijät : Jorma Harju, Lahja Harju, Johanna Korteniemi ja Pirjo Ollikainen. Mallinnuksessa ovat olleet mukana kehittämispäällikkö Asta Niskala ja suunnittelija Maarit Pirttijärvi Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksesta.

Linkki prosessimalliin: Lastensuojeluprosessi Pellon kunnassa

Tietoa virtu.fi:stä