Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutPääsivu Työskentelymallit lastensuojelun sosiaalityö

Lastensuojelun sosiaalityö

Mallin nimestä avautuu linkki QPR-prosessimalliin. Malleista on tehty esittelysivut, joissa on tietoa mallinnukseen osallistuneista tahoista sekä lyhyt kuvaus mallin sisällöstä. Mallit on listattu julkaisuajankodan mukaan.

Lastensuojeluprosessi Lapissa

Lastensuojelutarpeen selvitys

Itä-Lapin perhetyön äitiryhmä "Muijatiimi"

Seudullisen sosiaaalipäivystyksen prosessimalli Länsi-Pohjan alueella

Lapsen polku perhehoidossa, Rovaniemi

Huostaanottoprosessi Oulun seudulla

Lastensuojelun kiireellinen sijoitus Oulun seudulla

Lapsilähtöinen lastensuojelutarpeen selvitys Oulun seudulla

Lapsilähtöinen läheisneuvonpitomalli Länsi-Pohjan alueella

Ensikoti Talvikin ja avopalveluyksikkö Tuulian toimintamalli

Lapsilähtöinen tilannearviointimalli Länsi-Pohjassa

Lastensuojelun sosiaalityön konsultaatiopalvelut: Pelastakaa Lapset, Pohjois-Suomen aluetoimisto

Huostaanotettujen lasten perhesijoitusten valmistelu, Oulun kaupungin lastensuojelun sosiaalityön sijaishuollon yksikkö

Lastensuojelun kriisitilanteen arviointimalli Kempeleen kunnassa

Monikulttuurinen ryhmätoiminta lastensuojelun sosiaalityössä, Oulun kaupungin avohuollon lastensuojelun sosiaalityö

Pajaluokkien tyttöjen vertaisryhmätoiminta, Oulun kaupungin lastensuojelu ja nuorisotoimi

Ryhmätoiminta lastensuojelussa: äitien vertaisryhmä, Oulun kaupungin avohuollon lastensuojelun sosiaalityö

Sosiaalitoimen ja lastensuojelulaitoksen yhteistyöprosessi lapsen sijoituksen eri vaiheissa, Oulun kaupunki avohuollon lastensuojelun sosiaalityö ja Nuorten Ystävät ry, Väliportaan lastensuojeluyksikkö

Sosiaalityö huostaanoton ja sijaishuollon valmisteluprosessissa Sodankylässä

Kemin kaupungin avohuollon lastensuojelun perhetyö

Lastensuojeluprosessi Pellon kunnassa

Sijais- ja tukiperhetyö

Päihdenuoren laitoskuntoutuspolku

Avohuollon perhekuntoutusprosessi Posion kunnassa

Pienen kunnan sosiaalityön avohuollon tukityöskentelyn prosessi

Tietoa virtu.fi:stä