Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutPääsivu KASTE/PaKaste Lappi Sosiaalityö Kemi

Sosiaalityön kehittäminen Kemissä

Sosiaalivirastossa kaikille nuorille, ja erityisesti alle 20-vuotiaille asiakkaille, laaditaan mahdollisimman nopeasti yhdessä asiakkaiden kanssa hyvät ja asianmukaiset palvelusuunnitelmat. Nuorten palvelusuunnitelmien hyödyt ovat tulleet esiin muun muassa työvoimavirastosta saadun palautteen muodossa. Asioista keskustellaan realistiselta perustalta, kun kaikilla osapuolilla on samat tiedot ja tavoitteet käytettävissä.

Oppilaitos Lappian kanssa on tehty yhteistyötä nuorten opiskelijoiden koulun keskeyttämisen ehkäisemiseksi. Oppilaitoksella  on käyty jakamassa infoa toimeentulotuesta, käyty puhumassa opiskelijoille ja varattu oppilaitoksen oppilaille aikoja. Tarkoituksena on selvittää ongelmien syitä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, että turhilta eroamisilta vältyttäisiin mahdollisimman usean kohdalla. Koulukuraattoria, oppilaanohjaajia ja terveydenhoitajaa tavataan pari kertaa lukukaudessa toimintamallin kehittämiseksi. Lisäksi on verkostoiduttu Meri-Lapin työhönvalmennussäätiön kanssa nuorten työpajakoulutuksen tiimoilta, joissa esim. osa ammattiopisto Lappian opiskelijoista voi suorittaa räätälöidysti opintoja. 

Kemissä ja Torniossa on kehitetty yhteistyössä perusterveydenhuollon kanssa  Varhain vanhemmaksi -malli . Nuorille (alle 21-vuotiaille) äideille ja heidän puolisolleen varataan yhteinen aika aikuissosiaalityöntekijän ja äitiysneuvolan terveydenhoitajan kanssa raskausviikolle 14–17.


Kehittämistavoitteet

Kemin kaupungin sosiaaliviraston kehittämistehtävä on ehkäistä pitkäaikaisasiakkuuden muodostumista nuorille toimeentulotukiasiakkaille sekä parantaa sosiaalityön palveluja erityisesti nuorille.
 

  • suunnitelmallinen työote
  • ennaltaehkäisevä yhteistyökumppanuus
  • laajennettu verkkopalvelu
Toiminnan raportti 1.1.2010-30.4.2011

Toiminnan raportti 1.5.-31.10.2011

Tietoa virtu.fi:stä