Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutIkihyvä ohjaajat Lapissa

Ikihyvä -elintaparyhmäohjausmalli on Päijät-Hämeessä kehitetty systemaattinen hoitomuoto kohonneessa valtimotauti- ja tyypin 2 diabeteksen (T2D) riskissä oleville henkilöille. Ikihyvä -ryhmäohjausmenetelmä on tutkimuksin todettu vaikuttavaksi. Sillä voidaan ehkäistä tyypin 2 diabeteksen puhkeamista tai ainakin siirtää sitä myöhemmäksi.

Riskihenkilöitä etsitään ja tunnistetaan T2D -riskitestillä. Riskipisterajan ylittäneet henkilöt ohjataan laboratoriokokeisiin ja näiden tulkinnan jälkeen Ikihyvä -ryhmiin. Ryhmissä elintapaohjaus toteutetaan Ikihyvä -ryhmänohjausmallilla, jossa korostuu motivointi elintapamuutoksiin ja ryhmäläisten voimaantuminen sekä vertaistuki. Ryhmä kokoontuu vuoden aikana 8 kertaa harvenevin välein. Toimintaa seurataan ja arvioidaan yhtenäisesti sovitun kirjaamisen avulla. Tiedot asiakkaan lähtötilanteesta ja lopputilanteesta ryhmän päättyessä kirjataan ryhmäläisen sairauskertomukseen.

Lapin kuntien Ikihyvä -ryhmänohjaajat

Tietoa virtu.fi:stä