Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutPääsivu Hankkeet Virtu.fi – maakunta Virtu.fi-maakunta hankefakta virtu.fi - investointiosio

virtu.fi - investointiosio

Hanke on rahoitettu Lapin liiton Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmasta vuosille 2018-2020. Hallinnoijana toimii Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä ja toteuttajana Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus.

virtu_rahoittajat


Hankefakta

Hankkeen tausta

Maakuntauudistuksen myötä sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät kunnista maakunnan järjestettäväksi. Tämä muutos tulee muuttamaan tapaa järjestää palveluita, valtaosa palveluista voidaan tuottaa esim. alueellisten sote- tai perhepalvelukeskusten kautta. Pk-yritysten mahdollisuudet toimia palveluiden tuottajina laajenevat. Uudet tavat tuottaa palveluita vaativat eri toimijoilta uudistumista, ja samalla sähköisten palveluiden tuottamisen kanavien haltuunottoa. Sähköisten palveluiden käyttöönotto vähentää paikkasidonnaisuutta ja matkustustarvetta, mikä vastaavasti vaikuttaa suoraan fossiilisten polttoaineiden kulutukseen ja sitä kautta laskee kasvihuonekaasuja sekä muita päästöjä. Lisäksi sähköiset palvelut voivat lisätä materiaalin käytön tehokkuutta, kun paperiset lomakkeet muotoillaan sähköiseksi tiedonsiirtoprosessiksi.

Hankkeen tavoite

Tavoitteena on luoda maakunnan sote-palvelutarjotin. Investointiosiossa parannetaan ja laajennetaan virtu.fi -palveluportaalin ominaisuuksia. Siinä laajennetaan olemassa oleva virtu.fi-palvelutarjotin sähköisten palveluiden lisäksi muihin sote-palveluihin, luodaan sote-palveluvalikko sekä mahdollistetaan mobiilikäyttö palveluportaalissa.

Toimenpiteet:

  • Investointiosaa tuetaan kehittämishankkeen toimenpiteillä.

Hankkeen tulokset

Hankkeessa edistetään ilmastonvaikutuksia vähentävien palveluiden tuotantoprosessien käyttöönottoa. Investointiosion tuloksena Lapin maakunnan sote-palvelut ovat esillä alueellisella palvelutarjottimella kuntalaisten ja palveluiden tilaajien vertailtavissa.

Hankkeen budjetti

Investointiosuuden rahoitussuunnitelma on 80 000€. Hankkeiden rahoitus on haettu Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Lapin liitosta.

Hankkeen rahoitus

Eakr rahoitus Lapin liitosta 56 000€ ja kuntarahaa 24 000€.

Hankeaika

1.1.2018- 31.12.2020

Tietoa virtu.fi:stä