Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutPääsivu Hankkeet Virtu.fi – maakunta Virtu.fi-maakunta hankefakta

virtu.fi - Sähköiset sote-palvelut maakunnan markkinoille, hankkeen tiedot

Hankefakta

Hankkeen tausta

Maakuntauudistuksen myötä sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät kunnista maakunnan järjestettäväksi. Tämä muutos tulee muuttamaan tapaa järjestää palveluita, valtaosa palveluista voidaan tuottaa esim. alueellisten sote- tai perhepalvelukeskusten kautta. Pk-yritysten mahdollisuudet toimia palveluiden tuottajina laajenevat. Uudet tavat tuottaa palveluita vaativat eri toimijoilta uudistumista, ja samalla sähköisten palveluiden tuottamisen kanavien haltuunottoa. Sähköisten palveluiden käyttöönotto vähentää paikkasidonnaisuutta ja matkustustarvetta, mikä vastaavasti vaikuttaa suoraan fossiilisten polttoaineiden kulutukseen ja sitä kautta laskee kasvihuonekaasuja sekä muita päästöjä. Lisäksi sähköiset palvelut voivat lisätä materiaalin käytön tehokkuutta, kun paperiset lomakkeet muotoillaan sähköiseksi tiedonsiirtoprosessiksi.

Hankkeen tavoite

Hankkeessa kehitetään pk-yritysten ja muiden sote-palveluiden tuottajien valmiuksia hyödyntää digitalisaatiota sote- palveluiden kehittämisessä ja vastata sote-uudistuksen tuomiin muutoksiin. Lisäksi laajennetaan virtu.fi–palveluvalikko sähköisten palveluiden lisäksi muihin sote-palveluihin ja luodaan maakunnan sote-palvelutarjotin erillisessä investointihankkeessa. Lapin maakunnan sote -palvelut saadaan esille tasa-arvoisesti, ja näin sekä palveluiden käyttäjät että tilaajat löytävät yksityisten yritysten palvelut.
virtu.fi –sähköiset palvelut lappilaisille hankkeessa (2014-2017) luotiin toimintamalleja, jotka auttavat pk-yrityksiä ja muita palvelun tuottajia hyödyntämään sähköisiä palveluita omassa liiketoiminnassa. Nämä toimintamallit mahdollistavat pk-yritysten ja muiden sote-palveluiden tuottajien siirtymisen hyödyntämään sähköisiä sote-palveluita omassa liiketoiminnassa. Koska virtu.fi –palveluportaali ei ole yhden yrityksen tuote vaan innovaatioympäristö, joka koostuu useista erilaisista teknologioista, tarpeen mukaan teknologiaa tuottavienkin yrityksien lukumäärä voi kasvaa.
Hankkeessa hyödynnetään sote-tietointegraatioita, jolla pyritään helpottamaan pk-yrityksien ja muiden sote- palveluiden tuottajilla asiakasprosessin hallintaa sekä tiedonsiirtoa eri toimijoiden välillä. Näin pyritään parantamaan palveluiden laatua ja helpottamaan valinnanvapauden toteuttamista asiakkaan ja palvelun tuottajan näkökulmasta.
Hankkeen toiminnot kohdistuvat pääosin Lapin maakunnan alueella yksityisiin mikroyrityksiin ja pk-yrityksiin, hankkeen toimiin voivat osallistua muut sote-palvelun tuottajat kuten kunnat, kuntayhtymät, säätiöt tai yhdistykset sekä sote- teknologiayritykset.
Toimenpiteet:

  • Käytännön tuki pk-yrityksille sote-palveluiden digitalisointiin
  • Virtu.fi palveluportaalin kehittäminen
  • Sote-tietointegraatioiden pilotointi pk-yrityksien kanssa
Työpakettien toteutusta tuetaan kehittämishankkeen investointiosalla.

Hankkeen tulokset

Hankkeen tuloksena mikro- ja pk-yritysten sekä muiden sote-palveluiden tuottajien valmiudet digitalisaation hyödyntämiseen ovat parantuneet strategisessa, omien toimintatapojen ja prosessien kehittämisessä sekä henkilöstön osaamisen vahvistumisessa. virtu.fi-innovaatioympäristö on mahdollistanut hankkeen kohderyhmän siirtymisen hyödyntämään sähköisiä sote-palveluita omassa liiketoiminnassa, jolloin toimintatapojen muutos tukee vähähiilisyyttä ja kestävää kehitystä. Tietointegraatioiden kautta yritysten asiakasprosessit ja tiedonsiirtotarpeet maakunnan toimijoiden välillä ovat parantuneet. Organisaatioissa tapahtuneet muutokset sähköisten palveluiden käyttöönotossa tukevat kestävää kehitystä ja vähähiilistä yhteiskuntaa. Lisäksi on luotu maakunnan sote-palvelutarjotin.

Hankkeen budjetti

Kehittämishankkeen rahoitussuunnitelma on 817 957 € ja investointiosuuden rahoitussuunnitelma on 80 000€. Hankkeiden rahoitus on haettu Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Lapin liitosta.

Hankeaika

1.1.2018- 31.12.2020

Tietoa virtu.fi:stä