Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutPääsivu Hankkeet virtu.fi -hanke Virtu.fi -hankefakta

virtu.fi -sähköiset palvelut lappilaisille, hankkeen tiedot

Hankefakta

Hankkeen tausta

Sosiaali- ja terveyspalveluita tuotetaan edistämään kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia. Lapissa palveluiden saatavuudessa kuntalaiset ovat kuitenkin eriarvoisessa asemassa johtuen pitkistä etäisyyksistä, huonosti toimivista tietoliikenneyhteyksistä sekä kuntien erilaisista taloudellisista ja henkilöresursseista. Yhtenä keinona parantaa sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuutta ja palveluprosessien tehokkuutta on hyödyntää teknologiavälitteisiä palveluita, jotka tässä yhteydessä tarkoittavat internetin välityksellä toteutettuja palveluita.

virtu.fi on innovaatioympäristö, joka sisältää toimintatavan, tukirakenteen, laitteet ja sovellukset teknologiavälitteisten palveluiden toteuttamiseksi. virtu.fi innovaatioympäristön avulla palveluiden tuottajat voivat tuottaa markkinoille uusia teknologiavälitteisiä palveluita tai kehittää olemassa olevia palveluita monikanavaisiksi, ja näin tehostaa omaa palveluprosessiaan.

virtu.fi innovaatioympäristö on kehitetty Lapin liito EAKR rahoitteisissa Virtu-asiointia videoyhteydellä ja Hyvinvointitili hankkeissa 2012 - 2014.

Hankkeen tavoite

Hankkeen tavoitteena on laajentaa virtu.fi innovaatioympäristön hyödyntämistä eri toimijoiden kanssa (pk-yrityksistä, kunnista, kuntayhtymistä, järjestöistä ja valtion organisaatioita) ja tuottaa uusia palveluita sen avulla. Lisäksi laajennetaan Virtu-palvelupisteiden verkostoa kattamaan koko Lappi.

Hankkeen tulokset

  • Lisätä teknologiavälitteisten sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamista pk-yrityksissä, kunnissa, kuntayhtymissä, järjestöissä sekä valtion organisaatioissa
  • Luoda virtu.fi innovaatioympäristön käyttöönottomallit
  • Lisätä teknologiavälitteisten sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttöä
  • Laajentaa Virtu-palvelupisteiden verkosto
  • Käyttäjätiedon pohjalta virtu.fi innovaatioympäristön muokkaaminen vastaamaan käyttäjien tarpeita
  • Pilotoida sähköistä hakupalvelua kotiin tuotettavissa palveluissa

Hankkeen budjetti

Haettu rahoitus 587 756 € kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta

Hankeaika

1.9.2014- 31.8.2017

Tietoa virtu.fi:stä