Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutPääsivu Hankkeet virtu.fi -hanke Palveluiden pilotointi ja käyttöönotto

Palveluiden pilotointi ja käyttöönotto

virtu.fi innovaatioympäristön käyttöönottomallia kehitetään tuottamalla uusia palveluja tai muokkaamalla olemassa olevia palveluita toteutettavaksi uudella tavalla yhdessä toimijaverkoston kanssa. Tätä varten erilaisia palvelumuotoja pilotoidaan yhdessä toimijaverkoston kanssa.
KP_kioski

Kuvapuhelinpalvelut

Kuvapuhelinpalvelu on palvelu, jossa asiakkaan ja ammattilaisen välinen vuorovaikutus tapahtuu kuvallisella etäyhteydellä. Siinä vuorovaikutus on teknologiavälitteistä, mutta mahdollistaa sanallisen ja sanattoman viestinnän – kasvojen ilmeet ja eleet.

virtu.fi-innovaatioympäristössä on erilaisia vaihtoehtoja toteuttaa kuvapuhelinpalvelu:

verkkoneuvonta.jpg

Sähköiset lomakkeet ja verkkoneuvonta

Sähköisillä lomakkeilla ja verkkoneuvonnalla laajennetaan asukkaiden mahdollisuuksia asioida terveys- ja sosiaaliviranomaisten kanssa sekä parannetaan heidän tiedonsaantiaan. Tästä löydät tietoa virtu.fi -hankkeessa pilotoitavista ja käyttöönotetuista sähköisistä lomakkeista ja verkkoneuvonnan palveluista.

 • Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymä: Psykologin verkkoneuvonta, avattu 04.2017
 • Ranua: Perhetyön neuvonta, avattu 04.2017
 • Ranua: Sijais/tukiperheen palkkio- ja korvauslaskelma, avattu 04.2017
 • Kemijärvi: Sijais/tukiperheen palkkio- ja korvauslaskelma, avattu 02.2017
 • Kolari: Sijais/tukiperheen palkkio- ja korvauslaskelma, avattu 02.2017
 • Enontekiö: Sijais/tukiperheen palkkio- ja korvauslaskelma, avattu 01.2017
 • TNO-hanke: Lapin koulutusneuvonta, avattu 01.2017
 • Rovaniemen kaupunki: Hoitotarviketilaus, avattu 11.2016
 • Pello: Sosiaalipalveluiden neuvonta, avattu 05.2016
 • Ranua: Sosiaalipalveluiden neuvonta, avattu 04.2016
 • LSHP: keuhkoklinikka & Ranua: Uneliaisuuskysely, avattu 03.2016
 • LSHP: keuhkoklinikka & Ranua: Unitutkimusyön kysely, avattu 03.2016
 • Rovaniemen kaupunki: Yhteydenottopyyntö A-klinikalle, avattu 03.2016
 • Erityislasten Omaiset ELO ry: Etävertaistuki, avattu 02.2016
 • LPSHP, Miehinen juttu -hanke: Ravitsemusterapeutti vastaa etänä, avattu 02.2016, loppunut
 • Inarin kunta: Vammaispalvelun verkkoneuvonta, avattu 02.2016
 • SenioriKaste: Muistikoordinaattorin verkkoneuvonta, avattu 01.2016, loppunut
 • Rovaniemen kaupunki: Henkilökohtaisen avustajan tuntiseurantalomakkeen sähköistäminen,
 • Rovaniemen kaupunki: Yhteydenottopyyntö perheneuvolaan,avattu 06.2015
 • Rovaniemen kaupunki: Perheneuvolan verkkoneuvonta, avattu 06.2015
 • Rovaniemen kaupunki: Äitiysneuvolan esitietolomake,testausvaiheessa
 • LPSHP: Leiko-yksikkö, testausvaiheessa
 • LSHP: Lyhki-yksikkö, testausvaiheessa

Tietoturvalliset tiedonsiirtopalvelut ammattilaisille

Tiedonsiirtopalvelun avulla ammattilainen voi siirtää asiakas -tai potilastietoa tietoturvallisesti toiselle ammattilaiselle.

 • Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi -palvleu yhteistyössä Paljon tukea tarvitsevat-paljon palveluita käyttävät -hankkeen kanssa: Kemi, Kemijärvi, Keminmaa, Muonio, Posio, Ranua, Rovaniemi, Simo, Sodankylä, Tornio, Ylitornio, palvelut avattu 01-05.2017
 • Tornion kaupunki & Tornion II Alatornion apteekki: Lääketilauslomake apteekkiin, avattu 01.2017
 • Rovaniemen kaupunki, vanhuspalvelut: Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi, avattu 09.2016
 • Rovaniemen kaupunki, lasten ja perheiden palvelut: Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi, avattu 06.2016
 • Tornion kaupunki, terveyskeskus: tiedonsiirto terveyskeskuksen päivystykseen siirtyvästä potilaasta , avattu 08.2016
 • Tornion kaupunki, terveyskeskus: tiedonsiirto vuodeosastolle siirtyvästä potilaasta, avattu 08.2016
 • LPSHP & alueen kunnat: "Hoitajan lähete" Tiedonsiirto LPSHP:n päivystykseen tai vuodeosastolle siirtyvästä asiakkaasta, päivitetty 06.2016
 • Rovaniemen kaupunki, aikuissosiaalityö: Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi, avattu 03.2016
 • Inarin kunta & Utsjoen kunta: Tiedonsiirto Inarin terveyskeskuksen päivystykseen tai vuodeosastolle siirtyvästä asiakkaasta, avattu 05.2016
 • Utsjoen kunta & Ivalon apteekki: Lääketilauslomake Ivalon apteekkiin, avattu 04.2016
 • Rovaniemen kaupunki, aikuissosiaalityö: Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi, avattu 03.2016
 • LSHP & alueen kunnat, keuhkoklinikka: Uniapnean konsultaatio, avattu 03.2016
 • Tervola, kotipalvelu: tiedonsiirto kotihoitoon siirtyvästä asiakkaasta, avattu 04.2016
 • Tervola, Pihakullero: tiedonsiirto palvelukeskus Pihakulleroon siirtyvästä asiakkaasta, avattu 04.2016
 • Tervola, Kotikullero: tiedonsiirto palvelukeskus Kotikulleroon siirtyvästä asiakkaasta, avattu 04.2016
 • Tervola, terveyskeskus: Hoitajan lähetteen muokkaaminen, avattu 2.2016
 • Tornion kaupunki, Typ: Tiedonsiirto Typ-palveluista Työvoimalasäätiöön, avattu 02.2016
 • Tornion kaupunki, Työvoimalapalvelu: Tiedonsiirto Työvoimalasäätiöstä Typ-palveluihin, avattu 02.2016
 • Lapin kunnat: Etupäivystyksen tiedonsiirto. Palvelut avattu 12.2015 ja 1.2016, olemassa olevien palveluiden lomakkeet päivitetty 01.2016
 • Lapin kunnat: Sähköinen lastensuojeluilmoitus, palvelut avattu Rovaniemelle 01.2015 ja 06.2015 Länsi-Pohjaan
 • MLL ry: Hyvä joulumieli -lomake, avattu 2014, kehitetty käyttäjiltä edelleen saamien palautteiden pohjalta syksyllä 2015
HT_mittari_uusi

Hyvinvoinnin mittarit ja laskurit

Oma hyvinvinvointi palvelut ovat kansalaisen oman elämän hallintaan soveltuvia laskureita, mittareita ja itsearviointityökaluja, joiden avulla hän voi itse arvioida omaan elemäntilannettaan ja palveluntarvettaan. Tästä löydät tietoa virtu.fi -hankkeessa pilotoitavista hyvinvoinnin mittareista, tuotetuista tukimateriaaleista ja saaduista kokemuksista.

Tietoa virtu.fi:stä