Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutPääsivu Hankkeet virtu.fi -hanke virtu.fi -palveluiden käyttökokemukset

virtu.fi palveluiden käyttökokemukset

Puutteellinen ymmärrys käyttäjien tarpeista ja käyttöympäristöistä ehkäisee innovaatioiden juurruttamista. virtu.fi -hankkeessa tuotetaan käyttäjätietoa kansalaisille suunnattujen palveluiden käytöstä ja muokataan sähköinen palveluympäristöä vastaamaan käyttäjien tarpeitaan. Käyttäjä tarkoittaa tässä yhteydessä ammattilaista ja asiakasta, jotka molemmat osallistuvat palvelun toteuttamiseen ja kokemiseen. Palvelut pitävät sisällään virtu.fi palvelutarjottimen, kuvapuhelinpalvelut,Virtu-palvelupisteet, verkkoneuvonnan, oman hyvinvoinnin seurantaan liittyvät palvelut sekä valtion asiointitilin hyödyntäminen eri palveluiden yhteydessä. Palveluita yhdistää monikanavaisuus, jossa käyttökokemus muodostuu eri päätelaitteiden sovellusten ja henkilökohtaisen palvelun yhdistelmistä. Kerätyn käyttäjätiedon tavoitteena on kehittää palveluita ja käytettäviä teknologioita. Se on suunnittelukohtaista, eikä välttämättä ole suunnitteluprosessin ulkopuolisille merkityksellistä.

Käyttäjälähtöinen suunnittelu ja asiakasosallisuus

Asiakkaat ja sähköisen palvelusetelin käyttöönoton kehittäminen

Kehittämistehtävä toteutettiin Tornion kaupungin, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen virtu.fi-hankkeen ja Lapin yliopiston yhteistyönä. Työ on osa Lapin yliopiston Julkisten palveluiden palvelumuotoilun kurssia. Tavoitteena oli tutkia ja kehittää sähköisen palvelusetelin käyttöönottoa asiakkaan näkökulmasta. Käyttäjien osallistuminen toteutettiin haastattelemalla palvelusetelin käyttäjiä.

Palveluseteliyrittäjät ja käyttöönottoprosessin kehittäminen

Kehittämistehtävä toteutettiin Tornion kaupungin, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen virtu.fi-hankkeen ja Lapin yliopiston yhteistyönä. Työ on osa Lapin yliopiston Julkisten palveluiden palvelumuotoilun kurssia. Tavoitteena oli tutkia ja kehittää sähköisen palvelusetelin käyttöönottoa palvelusetelituottajien näkökulmasta. Tämä toteutettiin työpajana ja sähköisellä lomakkeella.

Sijoitettujen nuorten kehittäjäasiakastapaamiset

Nuoret olivat aikaisemmissa kehittäjäasiakastapaamisissa tuoneet esille tarpeen saada oma sosiaalityöntekijä kiinni paremmin. Kahden tapaamiskerran tavoitteena oli saada tietoa ja löytää keinoja yhteydenpidon parantamiseksi.

  Henkilökohtaisen avustajan tunti-ilmoitus

  Käyttäjien (=asiakkaiden ja ammattilaisten) osallistumisen tavoitteena oli tuoda käyttäjien tarpeet osaksi sähköisen tiedonsiirtopalvelun suunnittelua. Suunnittelutyöhön on osallistunut Rovaniemen kaupungin sosiaalipalvelukeskuksen työntekijöitä ja työnantajia.
  Dokumentissa kuvataan käyttäjiltä saatua tietoa, käyttötilanteen kuvaus sekä suunnitteluprosessi.

  Balanssi ry vertaistuen suunnittelu yhdessä kokemusasiantuntijoiden kanssa

  Palvelun tarkoituksena oli aikuispsykiatrian potilaiden ja kokemusasiantuntijoiden välisen vertaistuen toteuttaminen etänä kuvapuhelinyhteydellä aikuispsykiatrian klinikalle sekä sairaalajakson jälkeen potilaan kotipaikkakunnalle.Pilotoinnissa kokemusasiantuntijoina toimivat tehtäviin koulutetut mielenterveys- ja päihdealan kokemusasiantuntijat.
  Dokumentissa kuvataan palvelun suunnitteluprosessi ja käytetyt menetelmät mm palveluprototypointi palvelun suunniottelussa

   Levin XII kehittäjäasiakasfoorumi

   Levin XII Kehittäjäasiakasfoorumissa testattiin kysymyksiä/toimintatapaa tiedon hankkimiseen kuntalaisilta ja ammattilaisilta Sote-palvelurakenteen suunnittelemiseksi. Testaaminen toteutettiin työpajana, jonka lopuksi osallistujat arvioivat ja antoivat palautetta työtavasta.
   Dokumentissa kuvataan palvelun suunnitteluprosessi ja käytetyt menetelmät mm palveluprototypointi palvelun suunniottelussa

   Yhteenvedot kuvapuhelinpalveluiden käyttäjätiedosta

   Kuvapuhelinpalveluiden palautelomakkeet

   virtu.fi -palvelutarjotimen kehittäminen

   virtu.fi -palvelutarjottimen käytettävyystestaus toteutetaan iteratiivisesti, joka tarkoittaa testaamisen ja palvelutarjottimen muokkaamisen vuorottelua. Testaamiseen osallistetaan eri ikäisiä miehiä ja naisia, jotta osallistujien henkilökohtaiset ominaisuuksista johtuvat erot eivät vääristäisi testiä. Lisäksi toteutettiin palvelutarjottimen esteettömyystestauksen, jonka toteutti Annanpura Oy. Testauksessa tarkasteltiin virtu.fi -ympäristön soveltuvuutta näkövammaisille.

   Käyttömäärät 2010-2016

   Sähköisten palveluiden käytöstä kerätään lukuina käyttömääriä, jotka päivitetään vuosittain

   Tietoa virtu.fi:stä