Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutVIRTU - asiointia videoyhteydellä hankkeen tiedot

Hankefakta

Hankkeen tausta

Lapin maakunnassa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden saantia vaikeuttavat osin kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoiden puuttuminen, osin pitkät välimatkat. Osa sosiaali- ja terveydenhuollon erityspalveluista on keskittynyt suurimpin kuntakeskuksiin. Koko Lapin alueella ei ole myöskään kotitalouksiin tarjottavaa laajakaistayhteyttä hankittavissa.

Hankkeen tavoite

Hankkeen tavoitteena on luoda kuntalaisille/asiakkaille toimintamalleja ja tekniset tavat asiantuntijapalveluiden käyttämiseen videoyhteydellä joko kotoaan tai omasta kotikunnasta käsin.Lisäksi tavoitteena on lisätä tiedotusta kuntalaisille sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisten palveluiden käytöstä sekä tukea sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoiden osaamista sähköisten palveluiden tuottamisessa.

Hankkeen tulokset

  • Uudella tavalla toteutettuja sosiaali- ja terveyspalveluita, joita kuntalainen/asiakas voi käyttää videoneuvottelun avulla
  • Lapin kuntiin kuntalaisten käyttööön perustettavat
    videoneuvottelupisteet
  • Kuntalaisille/asiakkaille tarjoilla oleva kotikäyttön tarkoitettu tietoturvallinen
    videoneuvotteluohjelma
  • Lapin alueelle avattava ammattiapua videoyhteydellä - palvelutarjotin virtuaalisen sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen yhteyteen yhteystyössä kuntien, valtion, järjestöjen ja yksityisten palveluntarjoajien kanssa
  • Aktiivinen tiedottaminen palveluista
  • Asiantuntijoiden tekninen ja sisällöllistä osaaminen palveluiden tuottamiseen videoneuvotteluteitse

Tuloksien hyödyntäminen

Tuloksiä voivat hyödyntää sekä Lapin alueen kuntalaiset/sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat että ammattilaiset. Videoneuvottelupisteitä tai kotilisenssiä voi käyttää myös muiden kuin sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttöön. Tavoitteena on, että esim. Kelan, työvoimahallinnon, yksityiset palveluntuottajien sekä järjestöjen palveluita voisi käyttää kuvapuhelimella.

Hankkeen budjetti:

Hankkeen kokonaisbudjetti on 177 000€.

 

Hankkeen toiminta-aika:

Hanke on alkanut 1.6.2012 ja päättyy 30.5.2014

 
Tietoa virtu.fi:stä