Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutPääsivu Hankkeet TUKEVA Lappi Perhetyöntekijöiden verkosto

Perhetyöntekijöiden verkosto

Hanke on järjestänyt perhetyöntekijöille vertaistapaamisia ja kehittämispäiviä sekä toteuttanut yhteistyössä kuntien kanssa seudullisia tai paikallisia perhetyön kehittämispilotteja.

Tukeva 3:

Luoteis-Lapin perhetyöntekijät Kolarista, Muoniosta Kittilästä ja Ylitorniolta olivat koolla Ylläsjärvellä 8.2.2013. Kuultiin Mirkan kertomana Ylitornion kehittämistehtävästä. Keskusteltiin perhetyön suunnitelmallisuudesta, perheen kohtaamisesta ja palvelusuunnitelmasta. Demonstroitiin ensikäynti perheen kotona. Syksyllä 23.8.2013 koonnuttiin kauniille punaisen hiekan kämpälle Pallasjärven rantaan ja keskustelimme ajankohtaisten asioiden lisäksi perhetyön haasteista ja voiman lähteistä. Sovimme että seuraavaan kokoontumiseen kutsun lähettävät Kittilän perhetyöntekijät.

Länsi-Lapin perhetyöntekijät Torniosta, Kemistä, Keminmaasta ja Ylitorniolta kokoontuivat 1.2.2013 Peräpohjolan opistolla. Puhuttiin perhetyön lähtökohdista, työmuodoista ja suunnitelmallisuuden elementeistä (Alustus). Tutustuttiin Väestöliiton sekvenssimenetelmään dvd:n esimerkein. Mukana oli myös vieraita Haaparannalta. Seuraavassa seudullisessa työkokouksessa 31.5. ajankohtaisten kuntakuulumisten jälkeen paneuduttiin perhetyön haasteisiin.

Itä-Lapin, Sodankylän ja Ranuan perhetyöntekijät kokoontuivat Sodankylässä 1.- 2.11.2012. Aiheina Lapset puheeksi-keskustelu ja neuvonpito sekä eroperheiden lasten ja vanhempien tukeminen. Seuraava seudullinen kokoontuminen oli Ranualla 16.-17.5.2013. Ranuan perhetyön esittely. 4H -yhdistyksen edustaja esitteli luonnosta saatavia hyvinvoinnin rakennusaineita. Lisäksi teemana oli perhetyön haastavuus ja omasta jaksamisesta huolehtiminen. Vierailevana keskustelun johdattelina oli yliopistolehtori Ulla-Maija Rantalaiho. Ulla-Maijan diat. Viimeinen kokoontuminen hankkeen aikana pidettiin Rovaniemellä 10.-11.10. Posion perhetyöntekijä kertoi Lapsen hyvä arki hankkeen tuotoksista, Rovaniemen ennalta ehkäsevän perhetyön työntekijät vierailivat toisena päivänä ja kertoivat eri ryhmistään. Myös Kemijärven perhetyöntekijät ovat aloittamassa uutta ryhmää vauvaperheille Rutista, rapsuta ja rakasta, jonka sisältöä esittelivät. Lisäksi kuultiin uudesta haetusta Lasten Kaste -hankkeesta. AVIsta vieraili ylitarkastaja Sari Husa, jolla oli mielenkiintoista ajankohtaista asiaa lastensuojelusta ja perhetyöstä sekä kanteluista.

 

Lapset puheeksi -keskustelu ja neuvonpito Sodankylässä, Anita Tervo

EroNeuvo ja Vanhemman Neuvo Ranualla, Marketta Uimaniemi-Honkanen

Tukeva 2:

Itä-Lapin, Sodankylän, Ranuan ja Posion perhetyöntekijät ovat kokoontuneet jo aiempien hankkeiden aikana ja kokoontumisia on jatkettu edelleen:18.-19.11.2010 kokooonnuimme Sallassa, jossa tutustuimme Tuija Vuorelan johdolla Sallan hyvinvointihankeeseen. Pidimme Firstbeat-vöitä vuorokauden ja saimme myöhemmin mittaustulokset Tuijalta postitse. Pääsimme myös kehonkoostumusmittaukseen. Tämän lisäksi kuulimme Sodankylän ehkäisevän perhetyön mallista, keskustelimme kirjaamiskäytännöistä ja vertaiskonsultoimme.
26.-27.5. 2011
sama porukka kokoontui Sari Ylisirniön emännöimänä Posiolla seurakunnan leirikeskuksessa. Itä-Lapin perhetyöntekijät kertoivat seudullisestä äitiryhmästään. Innostuneena keskustelu jatkui Sarin alustuksen pohjalta perhetyön mahdollisuuksista ja keinoista tukea niitä perheitä, joissa alkoholin käyttö haittaa lasten hyvinvointia. Toisena päivänä kuulimme Marketta Uimaniemi-Honkasen esityksen vanhemman ja lapsen vuorovaikutuksen tukemisesta videoavusteisessa perhetyössä.

3.5.2011. kokoontuivat ensimmäisen kerran hankkeen kutsumana Länsi-Pohjan perhetyöntekijät Kemissä. Tällä kerralla tutustuimme perhetyön sisältöihin eri kunnissa ja keskustelimme kehittämisen kohteista.

3.-4.11.2011 järjestettiin kaikkien kuntien perhetyöntekijöiden yhteiset kehittämispäivät Rovaniemellä. Teemana ensimmäisenä päivänä oli mielen hyvinvoinnin tukeminen ja alustajana esh Sirkku Valve. Päivän aikana perhetyön välineistä ja menetelmistä kertoivat perhetyöntekijät Tuula Lampela ja Anita Tervo. Esitysten jälkeen kaikki pääsivät keskustelemaan pienryhmissä hyvistä käytännöistä ja työmenetelmistä sekä verkostotyön muodoista. Toisena päivänä tutustuttiin ryhmämuotoiseen perhetyöhön, josta esimerkkeinä Saara Mattasen esittelemä Rovaniemen Majakka-perhetyö ja Itä-Lapin seudullinen äitiryhmä. Iltapäivän aikana  myös Kemin ja Tornion perhetyöntekijät esittelivät toimintaansa.
Mielenterveyden häiriöiden tunnistaminen; Masennus ja masentuneen vanhemman tukeminen perhetyössä
, Sirkku Valve
Dialogisia menetelmiä perhetyössä, Tuula Lampela

Itä-Lapin äitiryhmän prosessimalli

Itä-Lapin ja Ranuan perhetyöntekijät kokoontuivat työkokoukseen Kemijärvelle Uitonniemeen 3.-4.5.2012. Kuulimme kokemuksia Sodankylän neuvolan perhetyöstä Johanna Mäen kertomana. Kokemukset ovat olleet hyvin myönteiset ja perheet mielellään ottavat perhetyötä. Johanna ei yksin voi vastata kaikkiin perheiden tarpeisiin, mutta hän pystyy välittämään perheelle esimerkiksi siivousapua. Keskustelimme myös Varhain vanhemmaksi -mallista, jota Kemijärvi on aloittamassa perhetyön ja neuvolan yhteistyönä. Muita päivillä käsiteltyjä aiheita olivat lähisuhdeväkivalta ja siihen puuttuminen perhetyössä sekä sekvenssimenetelmä.

Luoteis-Lapin perhetyöntekijöiden työkokous pidettiin Pellossa 25.5.2012. Tässä ensimmäisessä tapaamisessa eri kuntien perhetyöntekijät esittelivät toimintatapojaan ja niistä käytiin vilkasta keskustelua. Paikalla oli Pellon, Muonion ja Kittilän perhetyöntekijät. Päätteeksi tutustuttiin Väestöliiton sekvenssimenetelmään siitä tuotetun dvd:n avulla.Seuraava Luoteis-Lapin perhetyöntekijöiden työkokous pidettiin 21.9.2012 Kittilässä. Tällä kertaa mukana olivat myös Kolarin ja Ylitornion perhetyöntekijät. Päivitimme tilanteen kuntien perhetyössä. Kolariin oli saatu uusi perhetyöntekijä, muutoin resurssitilanne ennallaan. Muonion perhetyöntekijä Taija kertoi ja näytti kuvia kesän perheleiristä, jonne oli osallistunut perhetyön perheitä kaikista muista kunnista paitsi Ylitorniolta. Keskustelimme perheleiritoiminnan vakiinnuttamisesta seudullisena yhteistyönä. Loppupäivän keskustelimme perhetyön vaikutuksista ja vaikuttavuudesta, onnistumisen ja turhautumisen kokemuksista.

Länsi-Pohjan perhetyöntekijät Torniosta, Keminmaasta, Kemistä ja Ylitorniolta kokoontuivat 4.10.2012 Tonion Joentalolla. Aiheina perhetyön eri työmuodot ja niiden rajapinta sekä toteutetut perhetyön ryhmät ja perheleiri.

Kemin mammatiimin prosessimalli

Tornion Arjen Taitoja -ryhmän raportti

 

Tietoa virtu.fi:stä