Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutPääsivu Hankkeet Toimiva kotihoito Lappiin Hankkeen tulokset

Hankkeen tulokset

Hankkeen viestinnällinen raportti »

Toimivan kotihoidon käsikirja »

Yhtenäiset toimintaperiaatteet

Kehittäjäasiakastoiminta

Selvitykset ja kokeilujen tulokset

Kotikuntoutuksen kokeilut

Teknologiakokeilut

Selvitykset

Saameosio

  • Saamelaisten palveluohjaus
    Hankkeessa kokeiltiin saamelaisten kotiseutualueen yhteistä matalan kynnyksen puhelinneuvontaa 5.2.–22.6.2018 pohjois-, inarin- ja koltansaamenkielellä. Neuvojana toimi pohjoissaamenkielinen hanketyöntekijä. Muilla saamenkielillä oli mahdollisuus järjestää puhelintulkkaus. Yhteydenottojen määrä oli vähäinen. Syyksi arvioitiin hankkeen mukaan saamelaisten ikäihmisten vähäinen määrä, saamelaisneuvonnan lyhyt kokeiluaika ja henkilökohtaisen informaation suurempi tarve saamenkielisistä palveluista. Tottumusta ja luottamusta siihen, että uudenlaisen palvelun kautta saisi oman asiansa hoidettua, ei ehtinyt syntyä.
  • Saamenkielisten työntekijöiden yhteistyöverkosto
    Saamenkielisten työntekijöiden verkosto jatkuu. Saametoimijoiden yhteistyösuhteet vahvistuvat yli kuntarajojen. Ehdotettu on, että järjestetään kaksi kokoontumista syksyllä ja kaksi kokoontumista keväällä etäyhteydellä. Lisäksi kerran vuodessa järjestetään työpaja. Jatkossa toimintaa koordinoi Saamelaiskäräjät, Posken saamelaisyksikön suunnittelija yhdessä Saamelaiskäräjien sote-sihteerin kanssa.
  • Saamenkielinen kehittäjäasiakasryhmä
    Kehittäjäasiakastoiminta jatkuu Inarissa. Seuraavasta tapaamisesta on sovittu kotihoidon sairaanhoitajan koordinoimana. Tavoitteena on, että kehittäjäasiakastoiminta laajenee myös muihin saamelaisalueen kuntiin.

Onnistumisten arkku – henkilökunnan ja asiakkaiden onnistumisen kokemuksia

Opinnäytetyöt

Tietoa virtu.fi:stä