Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutPääsivu Hankkeet Toimiva kotihoito Lappiin Onnistumisten arkku Onnistumisten arkku – Päivystys pirtissä

Onnistumisten arkku – Päivystys pirtissä

Tälle sivulle on koottu Rovaniemen yhden henkilön ensihoidon yksikön ja kotihoidon työntekijöiden onnistumisen kokemuksia.
  • Ensihoitotehtävän yhteydessä kävi ilmi asiakkaan turvattomuuden tunne ja pelko selviytymisestä kotona. Asiakasta autettiin kotona hänen äkillisissä vaivoissaan. Tämän jälkeen pystyttiin yhteistyössä kotihoidon kanssa järjestämään nopeasti hänen luokseen yöllinen seurantakäynti. Asiakas oli tyytyväinen. Hän koki tulleensa kuulluksi ja koki olevansa turvassa ja selviävänsä nyt kotona seurannan avulla. Tuen saamisen jälkeen hänen ei tarvinnut lähteä päivystykseen. Aiemmin tunne turvattomuudesta ja pelko selviytymisestä oli vahva.

  • Iäkäs asiakas, jolla oli pitkään jatkuneita vaivoja, hälytti ensihoidon ns. virka-ajan ulkopuolella. Uudenlaisen toimintamallin avulla pystyttiin perehtymään asiakkaan vaivaan syvällisemmin hänen kotonaan. Yhteistyössä päivystävän lääkärin kanssa tehtiin selkeä suunnitelma vaivojen selvittämiseksi. Lähtemättä päivystykseen luotiin hänelle hoitosuunnitelma ja hoidot aloitettiin. Asiakas oli onnellinen, kun hänen ei tarvinnut lähteä päivystykseen, vaan sai avun kotiinsa. Erityisesti hän koki, että avunsaannin epätietoisuudesta johtunut ahdistuneisuus helpotti. Käynti päättyi halaukseen.

  • Pääsääntöisesti päivystys pirtissä- yksikön asiakkaat ovat alkuhämmennyksen "tuletko sinä yksin" jälkeen olleet niin tyytyväisiä saamaansa palveluun, että työntekijänä olen itsekin aivan liikuttunut siitä välillä. Yksikössä työskennellessä tulee tunne, että uusien toimintatapojen avulla voimme aidosti ratkaista kohteessa niitä ongelmia, jotka ennen ovat vaatineet käynnin jossakin terveydenhuollon yksikössä. Tulee sellainen tunne "että saan hoidettua tämän tehtävän kunnolla ", ja sehän lisää sitten itsessään työnhallinnan kokemusta ja työhyvinvointia. Eri toimijoiden kanssa tehty yhteistyö on myös ollut niin positiivista, että varmasti näitä onnistumisen tunteita on tullut myös heille. Ollaan nopeasti löydetty yhteinen sävel ja osattu yhdistää osaamisemme asiakkaan parhaaksi.
Tietoa virtu.fi:stä