Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutPääsivu Hankkeet SenioriKaste Valmennussarja 2015 Muistipoli

Muistipoliklinikka perusterveydenhuollossa – valmennusta muistipoliklinikan toiminnan kehittämiseen ja moniammatilliseen yhteistyöhön

Geriatri Pirkko Jäntti luennoi muistipoliklinikan toiminnan kehittämisestä. Valmennuksen tavoitteena on pureutua muistiongelmien varhaiseen diagnosointiin eri ammattiryhmien sekä kolmannen sektorin ja vapaaehtoistyön näkökulmasta. Muistipotilaan hoitoketjun laadun edellytyksenä on osaava, muistisairauksiin koulutettu, yhteistyötaitoinen ja vastuullinen henkilökunta: muistilääkärit, muistihoitajat ja muistikoordinaattorit.

SenioriKaste -hankkeessa luodaan yhdessä kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sairaanhoitopiirien henkilöstön kanssa Länsi-Pohjan ja Lapin sairaanhoitopiirien muistisairaan ihmisen alueellinen palveluprosessimalli (muistikoordinaattorimalli). Mallissa huomioidaan ennakointi, tuki, kuntoutus ja hoito saumattomassa yhteistyössä perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon ja erikoissairaanhoidon kesken.

Kasvava muistisairautta sairastavien määrä haastaa laajasti koko yhteiskunnan huomioimaan muistisairaat ja palvelujärjestelmät kehittämään palvelujaan ja yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Painopiste palveluissa tulisi olla ennaltaehkäisevissä, kotona asumista tukevissa palveluissa. Varhainen muistisairauden toteaminen, aktiivinen puuttuminen ja oikea-aikainen auttaminen ovat toiminnassa keskeistä. Tärkeää on oikeiden asenteiden luominen muistisairaiden hoitoon ja kuntoutukseen sekä hyvän elämänlaadun varmistaminen sairastuneille ja heidän läheisilleen.

Koulutuksiin voi osallistua videoneuvotteluyhteyksien kautta kaikista Lapin kunnista. SenioriKaste -hankkeen videoneuvottelusiltassa 800279004. Pyydä pin-koodi yhteyshenkilöltä.

ma 25.5.2015 klo 13–14.30 Muistipoliklinikkatoiminnan kehittäminen – Muistilääkärin, muistihoitajan, muistikoordinaattorin työnkuvat

Kohderyhmä: Ikäihmisten parissa työskentelevät ammattilaiset: sairaanhoitajat, lähihoitajat, kotihoidon työntekijät, terveydenhoitajat, sosiaalityöntekijät, fysioterapeutit, liikunnanohjaajat ym.
Geriatri Pirkko Jäntin lisäksi mukana on muistikoordinaattori Saara Bitter SenioriKaste-hankkeesta, muistihoitaja Sari Söyrinki, Keminmaa, muistikoordinaattori Irma Kallatsa, Rovaniemi ja projektipäällikkö Leila Mukkala SenioriKaste -hankkeesta.
 • muistisairauden varhainen diagnosointi – merkitys sairastuneen toimintakykyyn
 • muistihoitajan työnkuvaus – yhteyshenkilö muistisairauden varhaisessa diagnosoinnissa
 • muistikoordinaattorin työnkuva – kotona asuvan muistipotilaan hoitoketjun toimivuuden varmistaja
 • muistilääkärin toimenkuva – organisoi muistipoliklinikan toimintaa
 • geriatrin rooli – erityisasiantuntijuus, tukee muistipoliklinikan henkilökuntaa diagnosoinnissa ja erityistapauksissa
 • yhteistyö – muiden ammattilaisten kanssa

Esitykset:

ti 2.6.2015 klo 13–14.30 Muistipoliklinikkatoiminnan kehittäminen – Muistilääkärin, muistihoitajan, muistikoordinaattorin työnkuvat

Kohderyhmä: vanhusneuvostot, järjestöt ja vapaaehtoiset, seurakunta ym. toimijat
Geriatri Pirkko Jäntin lisäksi mukana muistihoitaja Anneli Pekkala Inarista, vapaaehtoinen kokemusasiantuntija Ulla Kuusisto Kemistä ja muistikoordinaattori Saara Bitter SenioriKaste -hankkeesta

 • muistisairauden varhainen diagnosointi – merkitys sairastuneen toimintakykyyn
 • muistihoitajan työnkuvaus – yhteyshenkilö muistisairauden varhaisessa diagnosoinnissa
 • muistikoordinaattorin työnkuva – kotona asuvan muistipotilaan hoitoketjun toimivuuden varmistaja
 • muistilääkärin toimenkuva – organisoi muistipoliklinikan toimintaa
 • geriatrin rooli – erityisasiantuntijuus, tukee muistipoliklinikan henkilökuntaa diagnosoinnissa ja erityistapauksissa
 • yhteistyö – muiden ammattilaisten kanssa

Materiaalit:

ti 16.6.2015 klo 13–14.30 Muistipoliklinikkatoiminnan kehittäminen – Muistilääkärin, muistihoitajan, muistikoordinaattorin työnkuvat

Kohderyhmä: lääkärit, muistihoitajat, muistikoordinaattorit ja asiasta kiinnostuneet
Geriatri Pirkko Jäntin lisäksi mukana muistikoordinaattori Saara Bitter SenioriKaste -hankkeesta ja projektipäällikkö Leila Mukkala SenioriKaste -hankkeesta
 • muistisairauden varhainen diagnosointi – merkitys sairastuneen toimintakykyyn
 • muistihoitajan työnkuvaus – yhteyshenkilö muistisairauden varhaisessa diagnosoinnissa
 • muistikoordinaattorin työnkuva – kotona asuvan muistipotilaan hoitoketjun toimivuuden varmistaja
 • muistilääkärin toimenkuva – organisoi muistipoliklinikan toimintaa
 • geriatrin rooli – erityisasiantuntijuus, tukee muistipoliklinikan henkilökuntaa diagnosoinnissa ja erityistapauksissa
 • yhteistyö – muiden ammattilaisten kanssa

Materiaalit:

 
Tietoa virtu.fi:stä