Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutPääsivu Hankkeet SenioriKaste Valmennussarja 2015

Ehkäisevä työ ja varhainen havainnointi muistisairaiden hoidossa -valmennussarja

– valmennusta muistiongelmien ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen toteamiseen

Esite valmennussarjasta

Geriatri Pirkko Jäntti luennoi muistisairauksien ehkäisystä ja varhaisen havainnoin merkityksestä. Valmennuksen tavoitteena on pureutua muistiongelmien ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen toteamiseen eri ammattiryhmien sekä kolmannen sektorin ja vapaaehtoistyön näkökulmasta.

Ma 20.4.2015 klo 13–14.30 Ennaltaehkäisevä työ – mitä se on palvelurakenteessa?
Varhainen toteaminen – mitä tulee havainnoida?
  Kohderyhmänä Ikäihmisten parissa työskentelevät ammattilaiset: sh:t, lh:t, terveydenhoitajat, sosiaalityöntekijät, fysioterapeutit, liikunnanohjaajat, lähiesimiehet ja muut johtajat
Geriatri Pirkko Jäntin lisäksi mukana muistihoitaja Anneli Pekkala Inarista, fysioterapeutti Riikka Laitinen Inarista ja projektipäällikkö Leila Mukkala SenioriKaste-hankkeesta
 
 • palveluiden kehittämisen yleiset linjaukset ja painopisteet
 • muistisairaudet ihmisen elinkaaressa – ikääntyvät työntekijät, iäkkäät
 • muistisairauksien ehkäisy elintavoilla
 • ennaltaehkäisevä työ palvelurakenteessa – hyvinvointia tukevat kotikäynnit, terveystarkastukset, kotihoito, ryhmäliikuntamuodot, päivätoiminta, arkiliikuntasopimukset jne.
 • milloin huolestua asiakkaan muistista? mitä havainnoinnin jälkeen?
 • asiakkaan vastuu omakuntoutusohjelmasta ja henkilökunnan rooli
Ti 28.4.2015 klo 13–14.30Ennaltaehkäisevä työ – mitä se on palvelurakenteessa?
Varhainen toteaminen – mitä tulee havainnoida?
Kohderyhmänä kuntalaiset, vanhusneuvostot, järjestöt, vapaaehtoiset, seurakunta ym.
Geriatri Pirkko Jäntin lisäksi mukana Nina Siira-Kuoksa Lapin Muistiyhdistyksestä, fysioterapeutti Riikka Laitinen Inarista ja muistikoordinaattori Saara Bitter SenioriKaste-hankkeesta
 • muistisairaudet ihmisen elinkaaressa – muistisairaudet koskettavat meistä jokaista tavalla taikka toisella
 • muistisairauksien ehkäisy elintavoilla – aivoterveydestä huolehtiminen
 • ennaltaehkäisevä työ palvelurakenteessa – hyvinvointia tukevat kotikäynnit, terveystarkastukset, kotihoito, ryhmäliikuntamuodot, päivätoiminta, arkiliikuntasopimukset jne.
 • milloin huolestua muistista?
 • mitä havainnoinnin jälkeen – mihin otan yhteyttä?
 • asiakkaan vastuu omakuntoutusohjelmasta ja henkilökunnan rooli
Ma 19.5.2015 klo 13–14.30 Ennaltaehkäisevä työ – mitä se on lääkärin työssä
Varhainen toteaminen – mitä tulee huomioida vastaanotolla, kotisairaanhoidon/-palvelun lääkärinä, vuodeosastolla?
  Kohderyhmänä lääkärit ym. asiasta kiinnostuneet
Geriatri Pirkko Jäntin lisäksi mukana projektipäällikkö Leila Mukkala ja muistikoordinaattori Saara Bitter
 
 • muistisairaan palveluprosessi
 • sairauksien vuosikontrollit
 • kotisairaanhoidon vastaanotot
 • ajokyvyn laajennettu terveystarkastus
 • akuutisti sairastuneiden hoito vuodeosastolla – sekavuus
 • muistisairauksien ehkäisy elintavoilla
 • milloin huolestua potilaan muistista?
 • mitä havainnoinnin jälkeen?

SenioriKaste-hankkeessa luodaan yhdessä kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sairaanhoitopiirien henkilöstön kanssa Länsi-Pohjan ja Lapin sairaanhoitopiirien muistisairaan ihmisen alueellinen palveluprosessimalli (muistikoordinaattorimalli). Mallissa huomioidaan ennakointi, tuki, kuntoutus ja hoito saumattomassa yhteistyössä perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon ja erikoissairaanhoidon kesken.

Kasvava muistisairautta sairastavien määrä haastaa laajasti koko yhteiskunnan huomioimaan muistisairaat ja palvelujärjestelmät kehittämään palvelujaan ja yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Painopiste palveluissa tulisi olla ennaltaehkäisevissä, kotona asumista tukevissa palveluissa. Varhainen muistisairauden toteaminen, aktiivinen puuttuminen ja oikea-aikainen auttaminen ovat toiminnassa keskeistä. Tärkeää on oikeiden asenteiden luominen muistisairaiden hoitoon ja kuntoutukseen sekä hyvän elämänlaadun varmistaminen sairastuneille ja heidän läheisilleen.

Koulutuksiin voi osallistua videoneuvotteluyhteyksien kautta kaikista Lapin kunnista. Koulutukset videoidaan ja luentoja on mahdollista katsoa myöhemminkin. SenioriKaste-hankkeen videoneuvottelusilta

 • tavoitettavuusnumero 800279004
 • pyydä pin-koodi
 • IP on 212.50.128.219
 
Tietoa virtu.fi:stä