Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutPääsivu Hankkeet SenioriKaste Valmennussarja 2015 muistidiagnoosin jälkeen

Muistisairaan diagnoosin jälkeinen seuranta ja muutoksiin reagointi – valmennusta muistikoordinaattoritoiminnan ja moniammatillisen työn kehittämiseen

Geriatri Pirkko Jäntti luennoi muistisairaan lääkehoidon toteutuksesta ja seurannasta. Muistikoordinaattori–lääkäri‐työparin toiminnan sulauttaminen osaksi sosiaali‐ ja terveystoimen kokonaisuutta edellyttää työnkuvien ja vastuiden selkiyttämistä. Keskeisiä muita toimijoita, joiden työnkuvat ja vastuut tulee kirkastaa, ovat sosiaalityö ja kuntoutus.

Muistikoordinaattoritoiminnassa keskeistä on koko perheen ja normaalin elämän tukeminen, perheen ja palvelujärjestelmän välissä toimiminen. Oleellista on, että asiakas saa oikea‐aikaisesti yksilöllisiä palveluita ja palveluorganisaatiossa palveluita kohdennetaan oikein. Asiakkaalle tärkeää on turvallisuus. Muistikoordinaattoritoiminta tarjoaa avun ja ”vierellä kulkijan” kaikissa asioissa, ja asiakas voi luottaa, että asiat hoidetaan eteenpäin. Palveluntarjoajan näkökulmasta tavoitteena on palvelujärjestelmän tarkoituksenmukainen, kustannustehokas käyttö. Kustannustehokkuuden yhtenä tekijä on tarkkaan harkittu työnjako henkilöstöryhmien välillä, alueellisesti ja palveluntuottajien kesken. Tavoitteena on, että muistisairaan kotihoitoa voidaan mahdollistaa niin pitkälle kuin se kaikkien näkökulmasta on hyvä ratkaisu. Palveluorganisaation jatkuva kehittyminen sekä henkilöstön mahdollisuus kehittää ammatillista osaamistaan on myös tavoiteltavaa (Virjonen 2012, Muistisairaan palvelupolku).

Koulutuksiin voi osallistua videoneuvotteluyhteyksien kautta kaikista Lapin kunnista. SenioriKaste ‐hankkeen videoneuvottelusilta

  • tavoitettavuusnumero 800279004 (pyydä työntekijöiltä pin‐koodi)

ke 19.8.15 2015 klo 13–14.30 Muistisairaan hoidon seuranta ja muutoksiin reagointi – muistikoordinaattoritoiminta perusterveydenhuollossa

Kohderyhmä: Ikäihmisten parissa työskentelevät ammattilaiset: sairaanhoitajat, lähihoitajat, kotihoidon työntekijät, terveydenhoitajat, sosiaalityöntekijät, fysioterapeutit, liikunnanohjaajat ym.
Geriatri Pirkko Jäntin lisäksi mukana on kehittäjäsosiaalityöntekijä Tuula Anunti, kuntoutuksen kehittäjätyöntekijä Anitta Mikkola ja muistihoitaja/muistikoordinaattori Tarja Niittymäki
  • diagnoosin jälkeisen seurannan ja ohjauksen strategian kirkastaminen – työnajolliset muutokset: lääkäri, muistikoordinaattori, sosiaalityöntekijä ja kuntoutuksen ammattilainen
  • ensitieto muistisairaudesta ja sopeutuminen
  • lääkityksen seuranta ja ohjaus
  • sairauden kulun seuranta ja oikea-aikaiset toimenpiteet
  • hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelmat, joissa huomioidaan erityispiirteet, seuranta ja ohjaus sekä arviointi
  • palvelutarpeiden arviointi ja sosiaaliset etuudet
  • omaishoitajien tukitoimet
  • arvioinnissa ja seurannassa käytettävät mittarit

Esitykset:

ti 8.9.2015 klo 12–13.30 Muistisairaan hoidon seuranta ja muutoksiin reagointi – muistikoordinaattoritoiminta perusterveydenhuollossa

Geriatri Pirkko Jäntin lisäksi mukana on kehittäjäsosiaalityöntekijä Tuula Anunti, kuntoutuksen kehittäjätyöntekijä Anitta Mikkola ja muistihoitaja/muistikoordinaattori Tarja Niittymäki

Kohderyhmä: vanhusneuvostot, järjestöt ja vapaaehtoiset, seurakunta ym. toimijat

Esitykset:

  • Samat kuin 19.8.2015

ma 21.9.2015 klo 2015 klo 13–14.30 Muistisairaan hoidon seuranta ja muutoksiin reagointi – muistikoordinaattoritoiminta perusterveydenhuollossa

Geriatri Pirkko Jäntin lisäksi mukana kehittäjäsosiaalityöntekijä Tuula Anunti, kuntoutuksen kehittäjätyöntekijä Anitta Mikkola ja muistihoitaja/muistikoordinaattori Tarja Niittymäki

Kohderyhmä: lääkärit, muistihoitajat, muistikoordinaattorit ja muuta asiasta kiinnostuneet

Esitykset:

 
Tietoa virtu.fi:stä