Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutPääsivu Hankkeet SenioriKaste Muistitiimi

Muistipolun kehittäminen

Yhteisen muistipolun tavoitteena on tarjota alueen asiakkaille ja omaisille asiantuntevaa hoitoa, tukea, pyrkiä vähentämään kustannuksia, varmistaa sujuva ja tehokas tiedonsiirtymisen kaikkiin asiakasta hoitaviin eri yksiköihin. Toimivan hoitopolun tavoitteena on myös mahdollistaa asiakkaalle ja omaiselle tarpeen mukaiset palvelut oikea-aikaisesti.

Muistipotilaan hoitopolulla tarkoitetaan palvelukokonaisuutta, jossa määritellään, miten asiakasta tutkitaan ja hoidetaan tarkoituksenmukaisesti terveyden-/sosiaalihuollon palvelujärjestelmän eri tasoilla. Valtakunnalliset hoitosuositukset ohjaavat hoitoketjua, jossa sovitaan alueellisesti tai paikallisesti työnjaosta eri toimijoiden kesken. Alueellisissa hoitopoluissa sovitaan työn- ja vastuunjaosta esimerkiksi muistioireen ensivaiheen tutkimisessa ja diagnoosin jälkeisestä seurannasta sekä mitä tehdään terveyskeskuksen avovastaanotolla, muistipoliklinikalla tai erikoissairaanhoidon poliklinikalla. Alueellisessa muistipolussa sovitaan myös muistihoitajan ja muistikoordinaattorin työnkuvista.

Kuntapilotit

Enontekiö ja MuonioToimintasuunnitelma muistipoliklinikan toiminnan käynnistämiseksi 5.5.2015
KittiläKittilän pilotin kuvaus
TervolaTervolan kuntakäynti 26.3.2015
Sähköisen lähetteen kehittäminen 12.5.2015
Sähköisen lähetteen kehittäminen 2.10.2015
Muistio 2.12.2015
Tervolan muistipoliklinikka-toiminnan suunnitelma
KolariKolarin kuntakäynti 24.3.2015
Muistio 31.8.2015
Työpaja 24.11.2015
Yhteisen hoitoideologian kehittäminen ja "Huoneentaulujen käyttö" vanhus- ja kehitysvammapalveluissa
UtsjokiSaamelaiserityisyys muistipolkumallissa
Fraasisanakirja saamenkielisen muistisairaan hoidon tueksi

Muistisairaan palveluketjumallin/muistikoordinaattoritoiminnan kehittäminen

Valmennussarjoja

Muistihoitajien/-koordinaattoreiden työkokoukset

Länsi-PohjaLappi
16.4.2015Asialista, Muistio29.4.2015Muistio
20.5.2015Asialista, Muistio28.5.2015Muistio, SenioriKasteen esitys
17.6.2015Asialista, Muistio24.6.2015klo 13-14.30
17.9.2015Asialista, Muistio
22.10.2015Asialista, Muistio
21.1.2016

Terveyskeskuslääkäreiden, neurologian poliklinikan ja Ikäosaamiskeskuksen geriatrin vastuutehtävien määrittely

Tietoa virtu.fi:stä