Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutVanhustyön kehittäminen

Kehittäjäasiakkaat ovat olleet mukana mm. Lapin seniori- ja vanhustyön kehittämisyksikkö -hankkeessa (2007–2009), Ikäihminen toimijana -hankkeessa (2013–2014) ja SenioriKaste-hankkeessa (2014–2016).

SenioriKaste-hankkeessa (2014–2016) kehittäjäasiakkaiden näkemyksiä ja mielipiteitä käytetään apuna alueellisen muistipolun kehittämisessä ja mahdollisten palveluiden suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Ikäosaamiskeskus on Rovaniemen kaupungin asiantuntijakeskus, joka tuottaa ikäihmisten hoitoon ja kuntoutukseen liittyviä asiantuntijapalveluita, myös alueen muille kunnille. SenioriKaste -hanke on tukenut kaupunkia Ikäosaamiskeskuksen käynnistämisessä ja muistisairaiden hoidon kehittämisessä. Kehittäjäasiakkaat ovat olleet mukana myös kuntoutuksen työpajoissa nykytilan selvittämisen kuvauksessa.

Rovaniemi

Kaupungin muistikoordinaattori on koonnut muistipoliklinikan asiakasperheistä kehittäjäasiakasryhmän, joiden kanssa käsitellään:
  • Rovaniemen Ikäosaamiskeskuksesta tiedottamista
  • tiedon lisäämistä muistisairauden eri vaiheista
  • muistipolun eri vaiheita

Ivalo

Kehittäjäasiakasryhmään kuuluvat edustajat vanhusneuvostosta, omaishoitajista ja Lapin muistiyhdistyksen Ivalon alaosastosta. Ivalon kehittäjäasiakasryhmä koottiin aluksi järjestöyhteistyönä ja sitä laajennettiin koskemaan myös omaishoitajia ja vanhusneuvostoa.
Kehittäjäasiakkaiden kanssa on käsitelty:
  • Rovaniemen Ikäosaamiskeskuksen etäpalveluita
  • matalan kynnyksen verkko-ohjausta
  • tiedottamisen tehostamista muistisairauksiin liittyen

Länsi-Pohja

Alueella on haastateltu omaishoitajia muistipolun nykytilan kuvaukseen liittyen. Omaishoitajat ovat nostaneet esiin kehitettäviä asioita, joita ovat:
  • tarve muistisairaan rinnalla kulkijaan
  • tiedonsaannin vaikeus (mm. muistihoitajien yhteystiedot)
  • ensitietopäivien tarpeellisuus
  • työterveyshuollon osuus ennaltaehkäisevässä työssä
 
Tietoa virtu.fi:stä