Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutHankeinfo

Palvelut asiakaslähtöisiksi hankkeen tavoitteena on ottaa sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakkaat ja heidän läheisensä mukaan palveluiden suunnitteluun, kehittämiseen ja tuottamiseen. Hankkeessa luodaan tulevaan sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistukseen asiakasosallisuuden toimintamalli, jossa ovat mukana kehittäjäasiakas- ja kokemusasiantuntijatoiminta.

Lähtökohtana on, että jokainen asiakas tai läheinen on oman hyvinvointinsa asiantuntija. Jokaisella on omasta tilanteesta riippuen voimavaroja ja taitoja, joita voidaan käyttää palveluiden toteuttamisessa ja kehittämisessä uusissa sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa.

Tavoiteltu asiakasosallisuuden toimintamalli on yleismalli, jota voi soveltaa moniin sosiaali- ja terveydenhuollon- sekä työllistämispalveluihin. Sen avulla voidaan vahvistaa järjestöyhteistyötä, koska kokemusasiantuntijat toimivat usein järjestöissä.

Asiakasosallisuuuden toimintamallia työstetään laajassa yhteistyössä Lapin maakunnan eri toimijoiden kanssa. Työsuunnitelma elää hankkeen edetessä. Tämän hetkiseen toimintasuunnitelmaan voit tutustua täällä ja hankesuunnitelmaan täällä.

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt rahoituksen Lapin asiakkaiden osallistumisen toimintamallin ja kokemusasiantuntijuuden pilottiin ajalle 2.1.–31.12.2017.


Hankkeen yhdyshenkilöt ja yhteystiedot:

Kehittämispäällikkö Asta Niskala
Kehittäjätyöntekijä Marjaana Kirjavainen.

Lisätietoa:
Pilottia on valmisteltu kehittämistyöpajassa 29.9.2016

Tietoa virtu.fi:stä