Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutKainuu

Paljon tukea tarvitsevat – Paljon palveluita käyttävät -hankkeen Kainuun toiminnallisen osakokonaisuuden toiminta-aika oli 31.8.2015–30.9.2017.

Kainuun toiminnallisen osakokonaisuuden tavoitteita olivat:

  • Lisätään asiakkaiden osallisuutta ja oikeudenmukaisuuden toteutumista, niin että asiakas tulee kohdatuksi, kuulluksi, tuetuksi, autetuksi ja palvelluksi.
  • Tavoitteena on kehittää moniammatillinen, asiakkaan hoidon tarpeen arviointi –työskentelymalli pitkäaikaissairaille, moniongelmaisille asiakkaille/potilaille. Mallissa oleellista on antaa aikaa ongelmiin perehtymiseen ja yhteiseen suunnitteluun. Tarpeen arvioinnista seuraa asiakkaan/potilaan terveys-, hoito- ja kuntoutussuunnitelman tekeminen moniammatillisella tiimillä. Samalla selvitetään, voidaanko toimintamalliin liittää Omasote -sähköinen asiointialusta, esimerkiksi suunnitelman seurantaan ja asiakkaan asiointiin liittyen.
  • Kehitetään proaktiivista toimintamallia riskiryhmien tavoittamiseen, vastaanottamiseen, ohjaukseen ja neuvontaan. Kainuun sähköisen asiointikanavan Omasoten avulla kuntalaisille tarjotaan erilaisia elämäntapa- ja terveystestejä. Riskiryhmiin kuuluvat, tavoitetut kuntalaiset kutsutaan aktiivisesti terveysneuvontaan ja ohjauksen piiriin. Luodaan malli Omasoten kautta tehtävälle riskiryhmien terveysvalmennukselle ja ryhmätoiminnoille.

Kainuun osahankkeen sivut löytyvät Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän sivustolta »

Tietoa virtu.fi:stä