Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutHankeinfo

Paljon tukea tarvitsevat – Paljon palveluita käyttävät -kehittämishanke toimi 1.5.2015–31.10.2017 välisenä aikana Pohjois-Suomessa. Hankekokonaisuudessa olivat mukana Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Lapin ja Länsi-Pohjan toiminnalliset osakokonaisuudet. Koko hanketta hallinnoi Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä.

Hankkeen eri osakokonaisuuksissa luotiin, kehitettiin ja käyttöönotettiin asiakaslähtöisiä sosiaali- ja terveyspalveluita, työtapoja ja toimintamalleja paljon tukea tarvitseville asiakkaille. Hankkeen yleisinä tavoitteina olivat asiakaslähtöisyyden ja -osallisuuden lisääminen, tiedontuotannon hyödyntäminen ja toiminnallisen integraation edistäminen sosiaali- ja perusterveydenhuollon sekä erikoissairaanhoidon välillä. Hankkeessa painotettiin monitoimijaista työskentelyä. Toiminnallisissa osakokonaisuuksissa toteutettiin verkostotyötä ja aktiivista vuoropuhelua eri toimijatahojen kanssa.

Hanketyötä tehtiin koko Pohjois-Suomen Kaste-alueella seudullisesti ja kuntapiloteissa. Kuntien ja kuntayhtymien tiimit toteuttivat tavoitteiden mukaisia kehittämistehtäviään pilotteina. Kaikkiin kuntapilotteihin liittyi kehittäjäasiakastoiminta. Toiminnallisten osakokonaisuuksien pilottikohteina olivat: Asiakkaan oma/vastuutyöntekijämalli, tiimivastaanottomalli, hoidon tarpeen arviointi, sosiaali- ja terveydenhuollon (moni)palvelussuunnitelmat ja saamenkielinen palveluohjaus.

Toiminnallisten osakokonaisuuksien yhteistyökokoukset

18.6.2015 Muistio
14.8.2015 Muistio
8.9.2015 Muistio
19.10.2015 Muistio
17.11.2015 Muistio
25.1.2016 Muistio
26.2.2016 Muistio
22.3.2016 Muistio
2.6.2016 Muistio
30.8.2016 Muistio
3.10.2016 Muistio

7.11.2016

Muistio
12.12.2016 Muistio
7.2.2017 Muistio
6.4.2017 Muistio
8.5.2017 Muistio
20.6.2017 Muistio
17.8.2017 Muistio
2.10.2017 Muistio

Hankkeen ohjausryhmän kokoukset

26.10.2015 Esityslista
Muistio
Hankkeen tilannekatsaus
Väliraportti 1.5–31.10.2015
25.4.2016 Esityslista
Muistio
Hankkeen tilannekatsaus (4/2016)
Hankkeen toimintasuunnitelma
25.10.2016

Pöytäkirja

Esityslista
Väliraportti 1.11.2015–31.10.2016
Tilannekatsaus 1.11.2015–31.10.2016

28.4.2017

Esityslista

Tilannekatsaus 1.11.2016-30.4.2017

Pöytäkirja

27.10.2017

Esityslista

Loppuraportti

Hankekooste 27.10.2017

Pöytäkirja

Hankkeen työntekijöiden kokoukset

11.9.2015 Muistio
5.10.2015 Muistio
2.11.2015 Muistio
16.11.2015 Muistio
15.12.2015 Muistio
1.2.2016 Muistio
15.2.2016 Muistio
22.3.2016 Muistio
9.5.2016 Muistio
30.5.2016 Muistio
21.6.2016 Muistio
22.8.2016 Muistio
2.9.2016 Muistio
27.9.2016 Muistio
7.11.2016 Muistio
2.12.2016 Muistio
31.1.2017 Muistio
20.2.2017 Muistio
27.-28.3.2017 Työkokous
5.5.-8.8.2017 Hankelopputyö työkokoukset
Tietoa virtu.fi:stä