Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutPääsivu Hankkeet PaKaste II ■ Pohjois-Pohjanmaa Valmistuneet opinnäytetyöt ja tutkimukset

Valmistuneet opinnäytetyöt ja tutkimukset

Blomberg, Teuvo 2012: Isäryhmätoiminta 3-6-vuotiaiden lasten isille. Savonia-ammattikorkeakoulu.
http://www.theseus.fi – tekijän nimellä.

Backman, Laura & Hentilä, Ida & Puroila, Petra 2013: Poikien kokemuksia päiväkodista leikkiympäristönä. Oulun seudun ammattikorkeakoulu.
Lataa pdf-muodossa, löytyy myös Theseus-tietokannasta

Björkman, Lea & Siuvatti, Jenni 2013: Perhekeskus lapsiperheiden tukena: Lapsiperheiden tuentarpeen kartoitus Selänteen peruspalvelukuntayhtymässä. Diakonia ammattikorkeakoulu.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201304184590

Harjula, Tiina 2011: TOIMIJOIDEN KOKEMUKSIA VARHAISEN TUEN PERHELEIRITOIMINNASTA. Oulun seudun ammattikorkeakoulu.
Linkki pdf-tiedostoon ja myöhemmin http://www.theseus.fi – tekijän nimellä.

Hietaharju, Reija: Vanhempien kokemuksia kasvatuskumppanuudesta Kuusamon päivähoidossa.
Linkki pdf-tiedostoon

Huhtala Sara & Käsmä Marjo 2013: "Mehän se tehhään se työhyvinvointi." Taivalkosken huolitiimiläisten kokemuksia työssäjaksamisesta.
Diakonia ammattikorkeakoulu.
http://publications.theseus.fi/handle/10024/57873

Härkönen Heidi & Puroila Iina 2013: Lasten kokemuksia syrjäytymistä estävästä perheleiritoiminnasta Selänteen alueella.
Diakonia ammattikorkeakoulu, Oulu.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201302212478

Imponen, Jonna & Vähäkangas, Mervi 2012: Vanhempien tukeminen neuvolassa vauvavuoden aikana. Rovaniemen ammattikorkeakoulu.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201203183528

Isokangas Reetta & Juopperi Annika 2012: "Ai tääkö on merkityksellistä" Vanhempien ja päiväkodin työntekijöiden kokemuksia vuorovaikutusleikistä. Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, Ylivieskan yksikkö.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2012101414410

Jääskeläinen Hanna-Kaisa & Härö Salla-Maria 2012: "Täähän ei oo tasa-arvosta, se on ihan väärin": Vanhempien kokemuksia subjektiivisen päivähoidon laadusta Peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueella. Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, Ylivieskan yksikkö.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2012111415306

Karhula, Minna & Niskala Helinä 2011: Vertaisryhmätoiminta ensikertaa isäksi tulleille. Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2011121218019

Kerälä Anne 2012: Lastensuojelun ja varhaiskasvatuksen yhteistyön kartoitus Kuusamo-Posio-Taivalkoski-alueella. Oulun yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta. Linkki PDF-tiedostoon

Komulainen, Tanja 2012: TORSTAI ON TOIVEITA TÄYNNÄ. Lasten osallisuuden vahvistaminen päiväkoti Muksuteekin toiminnassa. Oulun seudun ammattikorkeakoulu. Sosiaalialan koulutusohjelma, sosionomi ylempi tutkinto.
Linkki pdf-tiedostoon ja myöhemmin http://www.theseus.fi – tekijän nimellä.

Koskivuori Titta 2013: Erityisen tuen toteutuminen päiväkodin arjessa. Tapaustutkimus kahdesta lapsesta. Oulun yliopisto. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma.
Linkki tiivistelmään

Kotila, Anniina & Lehtosalo, Erja 2013: Päiväkodin työyhteisön kehittämisprosessi.
Oulun yliopisto, kasvatustiede. Pro gradu -tutkielma. Oulun yliopiston Jultika-tietokanta.
http://jultika.oulu.fi

Kotilainen Mirva & Autio Elina 2012: Arjen käytäntöjen opas lastentarhaopettajan työvälineenä. Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, Ylivieskan yksikkö.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2012120418300

Kylli, Jonna & Manninen, Terhi 2011: Kuusamon kaupungin päiväkotien lastentarhanopettajien ammatillisen kasvun kokemuksia kasvatuskumppanuuskoulutuksesta. Oulun seudun ammattikorkeakoulu.
Lataa julkaisu

Lahti, Minna & Mäkelä, Henna 2012: PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION ALUEEN LAPSI- JA PERHEPALVELU-OPAS - Opas alle kouluikäisten lasten ja heidän perheidensä palveluista Peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa. Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu. 
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201202051917

Lehto, Marjo & Lehto, Sari 2012: Laaja 4-vuotistarkastus : Vanhempien kokemuksia laajasta 4-vuotistarkastuksesta. Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu.
https://publications.theseus.fi/handle/10024/42722

Lehtosaari, Niina & Vimpari, Hilla-Maria 2012: Ehkäisevä lastensuojelu päivähoidossa. Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu.
http://publications.theseus.fi/handle/10024/50393

Mehtälä, Ulla 2013: Esiopetuksen tiedonsiirtomalli eri toimijoiden kokemana.
Oulun yliopisto, kasvatustiede. Pro gradu -tutkielma. Oulun yliopiston Jultika-tietokanta.
Linkki PDF-tiedostoon

Myllymäki, Kirsi & Uusitalo, Aija 2013: VeTuRi - VERTAISTUKEA RIITTÄVÄSTI. Vanhempien kokemuksia.
Centria-ammattikorkeakoulu.
Lataa PDF-tiedosto

Myllymäki, Maria 2013: Vertaismentorointi kehittämishankkeen tukena.
Oulun yliopisto, kasvatustiede. Pro gradu -tutkielma. Oulun yliopiston kirjaston Jultika-tietokanta.
http://jultika.oulu.fi

Orava, Niina 2013: Hienoa työtä lapsen hyväksi: vanhempien kokemuksia päiväkodin kehittämisprosessista.
Oulun yliopisto, kasvatuspsykologia. Pro gradu -tutkielma. Oulun yliopiston kirjaston Jultika-tietokanta.
Linkki PDF-tiedostoon

Parviainen, Oona 2011: Moniammatillisuus perhetyössä Taivalkoskella. Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu. 
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2011112916330

Rapakko, Sanna & Järvelä, Saana & Hietala, Riitta 2012: Perhepäivähoitajien kokemuksia huolen heräämisestä Koillismaalla. Oulun seudun ammattikorkeakoulu.
https://publications.theseus.fi/xmlui/handle/10024/48174

Rönkkö, Anniina & Niinikoski, Tiina 2011: ”Aina ollaan vähä niinku myöhässä” – Lapsen varhaisen tuen toteutuminen Nivalan kunnallisessa päivähoidossa. Savonia- ammattikorkeakoulu.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2011121918931

Saarenpää, Tanja 2012:  ”Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo” : sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä. Lapin yliopisto, sosiaalityö. Pro gradu -tutkielma.
http://www.doria.fi/handle/10024/85804

Salo, Riikka 2012: LASTEN UNELMIEN PÄIVÄKOTI – Lapsen ääni ja osallisuus päivähoidon lapsikohtaisessa varhaiskasvatussuunnitelma työssä. Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu.
Löytyy http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201201191483

Sandholm, Heidi 2012: Palveluopas peruspalvelukuntayhtymä Selänteen lapsiperheiden perhepalveluista.
Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201202061967

Sundell, Mia 2011: KOHTI TASAVERTAISTA KUMPPANUUTTA : Kasvatuskumppanuuden kehittyminen 2000-luvulla Knuutinpuhdon päiväkodissa. Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201104144310

Tiirola, Jonna & Ollila, Johanna & Raiskio, Tiia 2011: Vanhempien kokemuksia osallisuudesta päivähoitopalveluissa. Oulun seudun ammattikorkeakoulu
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2011112315293

Tikka, Sanna & Ålander, Johanna 2013: Työntekijän kokemuksia yhteistyöstä Koillismaan kunnassa. Diakonia-ammattikorkeakoulu.
Lataa PDF-muodossa

Tietoa virtu.fi:stä