Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutPääsivu Hankkeet PaKaste II ■ Pohjois-Pohjanmaa Kehittäjämentorointitoiminta on käynnistynyt kehittämistyön tulosten juurruttamisessa ja levittämisessä

Kehittäjämentorointitoiminta on käynnistynyt kehittämistyön tulosten juurruttamisessa ja levittämisessä

Kehittäjämentoritoiminnan malli luotiin Lapsen hyvä arki 2 -hankeessa kehittämistyön tulosten juurruttamisen ja levittämisen välineeksi.Hankkeen tuella koulutettiin kaksi kehittäjämentoriryhmää. Yhteensä hankkeen kehittämisalueille koulutettiin 19 kehittäjämentoria. Yhden koulutuksen laajuus oli viiden päivän kokonaisuus. Koulutukseen sisältyi teoriaopetuksen lisäksi myös oman vertaismentoriryhmän ohjaamista.

Toimintamalli kehitettiin yhteistyössä Oulun yliopiston professorin Eila Estolan kanssa. Kehittäjämentorimallissa sovelletaan valtakunnallisessa Osaava Verme-verkostossa (www.osaavaverme.fi) kehitettyjä vertaisryhmämentoroinnin periaatteita, jotka pohjautuvat narratiiviseen ajattelutapaan. Vertaismentorointia on käytetty perinteisesti kasvatusalalla. Se soveltuu mainiosti käytettäväksi myös sosiaali- ja terveyspalveluiden työalueilla. Vertaismentorointi tapahtuu pienryhmissä (4-10 henkilöä). Ryhmät kokoontuvat keskimäärin 6-8 kertaa vuoden aikana 1,5-3 tuntia kerrallaan. Ryhmien jäsenet voivat olla eri työyksiköistä. Näin uudet käytännöt leviävät vertaismentoreiden toimesta useisiin työyksiköihin.

Kehittäjmentoritoimintaa on käytetty Lapsen hyvä arki-hankkeessa seuraavien prosessien juurruttamisessa ja levittämisessä:

  • Peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa varhaiskasvatussuunnitelmatyön tuloksen syntyneen "Arjen käytäntöjen oppaan" pedagogisten sisältöjen levittämisessä kaikkiin kuntayhtymän päivähoidon yksiköihin
  • Peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä perheiden matalankynnyksen palvelumallin "Tukea vertaisille" työkäytäntöjen levittämisessä perhetyöntekijöille
  • Kuusamossa varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun yhteistyökäytäntöjen mallinnusprosessin tulosten levittämisessä päivähoidon ja lastensuojelun työntekijöille
  • Kehittämispäiväkodeissa (Satakielen päiväkoti Haapajärvellä, Peltopuiston päiväkoti Nivalassa, vuororyhmis Vekkuli Taivalkoskella) tehdyn kehittämistyön tulosten levittämisessä.

 

Toimintamallia on kuvattu tarkemmin hankkeen loppuraportissa. Kehittäjämentoreiden kokemuksista on valmistunut Maria Myllymäen Oulun yliopiston kasvatustieteen pro gradu-tutkielma 2013, Vertaismentorointi kehittämishankeen tukena. Työ löytyy Oulun yliopiston Jultika-tietokannasta.

Tietoa virtu.fi:stä