Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutPääsivu Hankkeet PaKaste II ■ Pohjois-Pohjanmaa Hankkeen esittely ja raportointi

Hankkeen esittely ja raportointi

Lapsen hyvä arki 2- hankkeessa kehitetään varhaiskasvatusikäisten lasten ja perheiden palveluita (päivähoito, avoimet varhaiskasvatuspalvelut, neuvolatyö, perhetyö) monitoimijaisesti ja moniammatillisesti.

lapsen_hyva_arki_pieni

Tavoitteet

Päätavoitteena on lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistäminen, osallisuuden vahvistaminen, syrjäytymisen ehkäiseminen sekä lasten ja perheiden palvelujen laadun ja vaikuttavuuden parantaminen.

Tähän pyritään:

  • edistämällä ja syventämällä moniammatillista kumppanuutta levittämällä ja juurruttamalla Lapsen hyvä arki I-vaiheessa kehitettyjä lapsiperhepalvelujen ylikunnallisia ja kuntayhtymätasoisia rakenteellisia yhteistoimintamalleja
  • levittämällä ja juurruttamalla kehitettyjä uusia matalankynnyksen ja varhaisen tuen avoimia lapsiperhepalveluja
  • levittämällä ja juurruttamalla lapsiperhepalvelujen toimijoiden kasvatuskumppanuutta ja vanhemmuuden tukemista sekä asiakkaan osallisuutta vahvistavaa menetelmäosaamista
  • jatkamalla ja syventämällä yhteistyötä muodostuneissa monitoimijaisissa yhteistyöverkostoissa koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden, järjestöjen, seurakuntien sekä muiden lapsiperhepalveluiden parissa toimivien tahojen kanssa.

 

Kehittäminen jatkuu Koillismaalla Kuusamossa, Posiolla ja Taivalkoskella sekä Kallion ja Selänteen peruspalvelukuntayhtymien alueilla. Lapsen hyvä arki 2 -hanketta hallinnoi Peruspalvelukuntayhtymä Kallio. Jatkohanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Oulun yliopiston kanssa.Lapsen hyvä arki 2-hankesuunnitelma on osa PaKaste II hankesuunnitelmaa. Linkki hankesuunnitelmaan.

Lapsen hyvä arki 2-hankkeessa kehittämistyö perustuu tuetun prosessikehittämisenmalliin, joka on kehittynyt aiemmissa Poske:n varhaiskasvatuksen ja perhetyön hankkeissa. Tuetun prosessikehittämisen mallissa kehittämistyötä suuntaavia periaatteita ovat toimijalähtöisyys ja paikallisuuden korostaminen. Kehittämistyö nähdään vahvasti prosessina, johon tulee tarjota sen edellyttämä tukirakenne. Paikallista kehittämistyötä tukee alueellinen verkostoituminen sekä tutkimus, koulutus ja konsultaatio.

Lapsen hyvä arki 2 -hankkeen kehittämisuunnitelmaan on koottu kunkin alueen kehittämisen painopisteet. Ne on kuvattu tarkemmin kehittämisalueiden omissa osioissa.

 

Tulosten juurtuminen ja leviäminen

Kehittämistyön tuloksia juurrutetaan ja levitetään vertaisverkostoissa sekä kehittäjämentoritoiminnalla yhteistyössä Oulun yliopiston kanssa. Lisäksi hanke järjestää kaikilla alueilla ajankohtaisfoorumeita lapsiperhepalveluiden työntekijöille, yhteistyökumppaneille ja asiakkaille.

 

Suunnitelmat ja raportit ja esitteeet

Toimintaraportit

Hankkeen ensimmäisen vaiheen tulokset on koottu
LAPSEN HYVÄÄ ARKEA RAKENTAMASSA – raporttiin

Tietoa virtu.fi:stä