Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutPääsivu Hankkeet PaKaste II ■ Pohjois-Pohjanmaa Opinnäytepankki

Opinnäytepankki

opinnäytepankki kuva.JPG

Lapsen hyvä arki 2-hankkeessa tavoitteena on juurruttaa ja levittää hankkeen ensimmäisen vaiheen tuloksia ja syventää käynnistyneitä kehittämisprosesseja kullakin kehittämisalueella. Jatkamme tiivistä yhteistyötä tutkimuksen, koulutuksen ja käytännön kehittämistyön välillä. Hanke tarjoaa moniammatillisen oppimis- ja tutkimusympäristön sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan perus- ja jatkotutkintojen opiskelijoille.

Opinnäytepankkiin on koottu kehittämisalueiden tiedontuotantoa palvelevia tutkimusaihioita. Sitä voidaan käyttää myös hyvätasoisten opinnäytetöiden julkaisukanavana. Valmiiden opinnäytetöiden ja tutkimusten tuloksia levitetään myös alueilla järjestettävissä ajankohtaisfoorumeissa.

 

 

Kehittämistyömme on edennyt siihen vaiheeseen, ettemme enää voi käynnistää uusia yhteistyöprosesseja.

Opinnäytepankki on suljettu!

Suuret kiitokset kaikille yhteistyökumppaneille ja opinnäytetöiden tekijöille!

 

Käynnistyneitä opinnäytetöitä (Syksyn 2012 tilanne):

 

Koillismaan kehittämisalue

 • Päihdetyön, lastensuojelun ja seurakunnan työskentely laspiperheiden kanssa Koillismaalla. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Pohjoinen. (Syksy 2012-Syksy 2013).
 • Lastensuojelun, neuvolan ja varhaiskasvatuksen työntekijöiden kokemuksia lastensuojelun asiakkaina olevien perheiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä Koillismaalla. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Pohjoinen. (Syksy 2012-Syksy 2013).
 • Ehkäisevä lastensuojelu seurakuntatyössä Koillismaalla. Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja terveysalan yksikkö, sosiaalialan koulutusohjaleman perustutkinto. (Kevät 2012 - Syksy 2013).

Selänteen kehittämisalue:

 • Tukea vertaisille – Selänteen mallista saadut kokemukset - lasten osallisuus ja äänen kuuleminen. Diakonia-ammattikorkeakoulu Oulun toimipaikka, sosiaalialan koulutusohjelman perustutkinto. (Syksy 2011-Syksy 2012).
 • Perheitä ajatellen - lasten ja perheiden hyvinvointipalveluiden parantamiseen tähtäävä tutkimus Kärsämäellä. Oulun seudun ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja terveysalan yksikkö, sosiaalialan koulutusohjelman perustutkinto. (Syksy 2011-Syksy 2012).
 • Alle kouluikäisten lapsiperheiden palvelujen tarvekartoitus Haapajärvellä. Asiakaskysely perhekeskustoiminnan käynnistymisen tueksi. Diakonia-ammattikorkeakoulu Oulun toimipaikka, sosiaalialan koulutusohjelman perustutkinto. (Kevät 2012- Kevät 2013).
 • Perhekeskustoiminta Pyhäjärvellä - asiakkaiden kokemuksia. Savonia ammattikorkeakoulu. Sosiaalialan koulutusohjelma. (Syksy 2012 - Syksy 2013).
 • Vanhempien kokemuksia kehittämispäiväkodin pedagogisesta kehittämistyöstä. Oulun yliopiston progradu-tutkielma. kasvatuspykologian maisteriopinnot. (Syksy 2012 - Syksy 2013).

Kallion kehittämisalue:

 • Iloa vanhemmuuteen -oppaan käyttöönotto Kallion päivähoidossa. Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, Ylivieskan yksikkö, sosiaalialan koulutusohjelman perustutkinto (Kevät 2011-Kevät 2012).
 • Vanhempien kokemuksia subjektiivisesta päivähoidosta, Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, Ylivieskan yksikkö, sosiaalialan koulutusohjelman perustutkinto (Kevät 2012-Kevät 2013).
 • Lasten sosio-emotionaalisen kehityksen tukeminen ja ongelmien tunnistaminen, kysely lastentarhanopettajille, Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, Ylivieskan yksikkö, sosiaalialan koulutusohjelman perustutkinto (kevät 2012- kevät 2013).
 • Arjen käytäntöjen opas lastentarhanopettajan työn pedagogisena välineenä, Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, Ylivieskan yksikkö, sosiaalialan koulutusohjelman perustutkinto (Kevät 2012-Kevät 2013).
 • Päiväkotikiusaaminen henkilökunnan näkökulmasta Kallion päiväkodeissa, Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, Ylivieskan yksikkö, sosiaalialan koulutusohjelman perustutkinto (Syksy 2012-kevät 2013).
 • Kehittämistyön prosessit kehittämispäiväkodin työntekijöiden kokemana. Oulun yliopiston kasvatustieteen maisteriopiskelijoiden progradu-tutkimus (Syksy 2012-Kevät 2013).

Kaikki alueet

 • Kehittäjämentoritoiminta – kokemuksia mentoritoiminnasta kehittämishankkeessa. Oulun yliopiston progradu-tutkielma. Kasvatustieteen maisteriopinnot. (Kevät 2012- Syksy 2013)
 • Esiopetuksen tiedonsiirtomalli - perheiden ja muiden toimijoiden kokemuksia. Oulun yliopiston progradu-tutkielma. Kasvatustieteen maisteriopinnot.(Syksy 2012 - Syksy 2013)

 

Tulemme julkaisemaan valmiita opinnäytetöitä hankkeemme sivustolla 31.10.2013 saakka.

 

Lapsen hyvä arki -hankkeen ensimmäisessä vaiheessa valmistuneet opinnäytetyöt »

Tietoa virtu.fi:stä