Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutTyöikäisten kuntoutus (Rovaniemi)

Rovaniemen Työikäisten kuntoutuksen palveluprosessissa kehitettiin sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyössä pitkään toimeentulotukea saaneen toiminta- ja työkyvyn arviointimalli. Pitkään toimeentulotukea saaneen toiminta- ja työkykyselvittelyt vaativat suunnitelmallista monialaista yhteistyötä. Toiminta- ja työkyvyn selvittelymalli on tarkoitettu käytettäväksi kunnan perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistyössä. Malli selkiyttää sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä sekä lisää sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyötä pitkään toimeentulotukea saaneen toiminta- ja työkykyselvittelyissä.

Toimintamalli on otettu käyttöön Rovaniemellä PaKaste2-hankkeen aikana. Mallia on pilotoitu 8.1.2013 alkaen 31.10.13 saakka. Kehittämistyötä tukemaan ja ohjaamaan perustettiin tukitiimi, jossa olivat edustajat sosiaali- ja terveydenhuollosta. Hanketyön työntekijäresursseina ovat olleet sosiaalityöntekijä aikuissosiaalityöstä (50 %) ajalla 1.2.12–31.10.13, toimintaterapeutti terveyskeskuksesta (25 %) ajalla 1.2.12–13.6.12, fysioterapeutti terveyskeskuksesta (25 %) ajalla 1.11.12–31.10.13 ja kuntoutuslääkäri ostopalveluna (n. 10 %) ajalla 8.1.13–31.10.13. Hanketyössä hyödynnettiin myös kehittäjäasiakkaiden kokemuksia ja näkemyksiä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöstä. Kehittäjäasiakkaat ovat olleet mukana toimintamallin kehittämisessä.

Rovaniemen kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle on järjestetty kolme samansisältöistä koulutusiltapäivää 28.8.13, 4.9.13 ja 25.9.13. Koulutukseen osallistui 178 sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijää. Koulutuksen aiheena oli Monialainen toiminta- ja työkyvyn selvittäminen Rovaniemen kaupungissa.

Hankkeessa on myös kehitetty sosiaalihuollon asiakastyöhön liittyen uusia lomakkeita, kuten sosiaalisen tilanteen kuvaus ja raportointi -lomake. Myös sisäisiä toimintatapoja on kehitetty.

Hankkeen päätyttyä 1.11.13 alkaen monialaiset yhteistyöajat juurrutetaan terveyskeskuksiin.

Toimintamallin käyttöönoton aikana sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisvaltainen työskentelyote on alkanut kehittyä. Työtapoja ja -menetelmiä on konkreettisesti sovittu ja viety käytännön työhön. Toimintamalli sekä hankkeen aikana toteutettu yhteinen koulutus on lisännyt näkemystä yhteistyön tekemisen tärkeydestä asiakkaan kokonaistilanteen arvioimiseksi ja sen eteenpäinviemiseksi.

Rovaniemen kehittämistehtävään oli rekrytoitu Savotta-hankkeen sosiaalityön opiskelijat Anu Karjalainen ja Lauri Sarviaho. Lapin korkeakoulukonsernin Savotta-hankkeessa Lappiin rakennetaan sosiaalityön ja sosiaalialan opetus- ja tutkimuskeskus, jonka tehtävänä on tiivistää alan oppilaitosten ja työelämän välistä yhteistyötä.

Loppuraportti

Väliraportti toiminnasta 1.5.–31.12.2012

Tietoa virtu.fi:stä