Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutNuorten aikuisten kuntoutus (Kemi)

Kemin kehittämistehtävänä on sosiaali-, mielenterveys- ja päihdetyön yhteisten toiminta- ja kuntoutusmallien kehittäminen nuorille asiakkaille. Kehitämme moniammatillista yhteistyötä, ennaltaehkäisevää ja suunnitelmallista työtapaa. Kehittämistyössä laaditaan käytäntöön yhteinen hoito- ja palvelusuunnitelma, aloitetaan kehittäjäasiakastoiminta, kehitetään palveluprosesseja ylisukupolvisten asiakkuuksien ehkäisemiseksi, sekä muodostetaan yhteinen toimintatapa, jolla palveluja viedään eri paikkoihin ja tilanteisiin.

Kemin tukitiimiin kuuluvat henkilöt:

  • Arto Alajärvi, sosiaalityön johtaja
  • Mari Sipola, päihdetyön johtaja
  • Petra Palomäki, perheneuvolan johtaja
  • Eija Järvinen, aikuissosiaalityön vastaava sosiaalityöntekijä
  • Pirjo Leinonen, osastonhoitaja/terveydenhoitopalvelut
  • Airi Satta-Vaara, osastonhoitaja MTA
  • Ojaniemi Pekka, kehittäjäsosiaalityöntekijä, Poske
  • Niskala Asta, kehittämispäällikkö, Poske

Kemin kehittäjätyöntekijöinä toimivat kehittäjäsosiaalityöntekijä Jari Savikuja sekä sairaanhoitaja Pipsa Vilén.

Kemin kehittämistehtävään on rekrytoitu Savotta-hankkeen opiskelijat Mikko Saastamoinen Lapin yliopistosta ja Nina Kivijärvi Kemi-Tornion ammattikorkeakoulusta. Lapin korkeakoulukonsernin Savotta-hankkeessa Lappiin rakennetaan sosiaalityön ja sosiaalialan opetus- ja tutkimuskeskus, jonka tehtävänä on tiiviistää alan oppilaitosten ja työelämän välistä yhteistyötä.

 

Väliraportti toiminnasta 1.5.-31.12.2012

Tietoa virtu.fi:stä