Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutPääsivu Hankkeet Päättyneet hankkeet Varhaiskasvatuksen käytännön opetus

Varhaiskasvatuksen käytännön opetuksen kehittämishanke Pikassos – Poske – SOCCA – alueella

Sosiaalialan osaamiskeskusten yhteishanke syksy 2007 – kevät 2008

Hankkeen taustaa

Varhaiskasvatustyön ja sen edellyttämän osaamisen vaatimukset muuttuvat. Henkilöstön työtehtävät ovat laajentuneet ja monimutkaistuneet niin pedagogisesti, sosiaalisesti kuin yhteiskunnallisestikin. Tämä asettaa haasteita päivähoidon henkilöstön osaamiselle sekä sisäisen moniammatillisuudelle toteuttamiselle varhaiskasvatustyössä. Työn vaatimusten muutokset heijastuvat myös päivähoitohenkilöstön koulutukseen.

Hankkeen yhteiset tavoitteet

Varhaiskasvatuksen käytännön opetuksen kehittämishankkeessa pyritään edistämään alan koulutusten keskinäistä sekä koulutusten ja työelämän välistä yhteistyötä ja vuoropuhelua työssäoppimisen ja harjoittelujaksojen toteuttamisessa. Tavoitteena on kehittää toimintatapoja, jotka edistävät moniammatillisen yhteistyön rakentumista jo opiskeluaikana. Tavoitteena on myös kehittää työssäoppimisen ja harjoittelun ohjausta sekä edistää hankkeessa mukana olevien sosiaalialan osaamiskeskusten välistä yhteistyötä varhaiskasvatuksen käytännön harjoittelussa ja työssäoppimisessa.

Hankkeen toteutus

Poske koordinoi hanketta. Sen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa yhteistyöryhmä, joka koostuu Pikassos, Poske ja SOCCA osaamiskeskusten sekä koulutusten edustajista. Jokaisen osaamiskeskuksen alueelle rakentuu käytännön harjoittelun kehittämisen prosessi kunkin toimijan omien tarpeiden ja lähtökohtien pohjalta.

Kehittämistoiminta Posken alueella nivoutuu osaksi varhaiskasvatuksen kehittämisyksikön – Varhiksen – toimintaa. Varhiksen kehittämispäiväkodeilla on asiakastyön lisäksi erityinen tehtävä kehittää varhaiskasvatuksen toimialaa, kouluttaa henkilöstöä sekä arvioida uusia toimintatapoja. Kehittämispäiväkotien henkilöstön asiantuntemusta hyödynnetään myös käytännön opetuksen ja harjoittelun ohjauksessa. Posken osalta hankkeen tehtävänä on: kehittämisprosessin koordinointi, oppilaitosten verkostoitumisen tukeminen, toimintamallien kehittäminen moniammatillisen yhteistyön toteutukseen jo opiskeluaikana Varhiksen kehittämispäiväkodeissa, käytännön opetuksen toimintatapojen kartoittaminen Pohjois-Pohjanmaan alueen varhaiskasvatuksen koulutusta antavien oppilaitosten osalta, suunnitella ja toteuttaa yhdessä oppilaitosten kanssa käytännön opetuksen ohjaukseen kohdentuva koulutus (keväällä 2008). Lisäksi hankkeen yhteistyöryhmä suunnitteli ja toteutti yhteisen käytännön harjoittelua ja työssäoppimista käsittelevän seminaarin videoneuvotteluyhteyksillä 23.1.2008 Pikassos, Poske ja SOCCA alueilla.

Seminaarin luentomateriaali

Tietoa virtu.fi:stä