Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutPääsivu Hankkeet Päättyneet hankkeet Lapin mielenterveyshankkeet Time out! Aikalisä!Elämä raiteilleen -toiminta Lapissa

Time out! Aikalisä!Elämä raiteilleen -toiminta Lapissa

Lapissa käynnistyi heinäkuussa 2007 Time out! Aikalisä! Elämä raiteilleen -toiminta yhteistyössä kuntien, Lapin Sotilasläänin ja Lapin mielenterveyshankkeiden kanssa. Toimintamallin ovat ottaneet käyttöönsä yhteensä 12 Lapin kuntaa: Enontekiö, Kemijärvi, Kolari, Kittilä, Muonio, Posio, Ranua, Rovaniemi, Salla, Pelkosenniemi, Sodankylä ja Utsjoki. Tosin Muoniossa,  Enontekiöllä ja Kittilässä ei nyt ole Aikalisäohjaajaa, koska alueelle koulutettu ohjaaja toimi hankkeessa, joka on päättynyt.

Toimintamallin avulla halutaan edistää nuorten miesten hyvinvointia, ehkäistä elämäntilanteeseen liittyvien ongelmien vaikeutumista sekä auttaa ongelmien ratkaisemisessa. Toimintamalli perustuu kuntien, puolustusvoimien ja siviilipalveluskeskuksen yhteistyölle. Toiminnan tarkoituksena on aktiivinen tarttuminen tukea tarvitseviin nuoriin miehiin kutsunnoissa ja varusmies- tai siviilipalveluksen keskeytyessä ja miesten ohjaaminen erityiseen tukipalveluun. Toiminnassa hyödynnetään kutsuntojen tarjoamaa mahdollisuutta tavoittaa miesten koko ikäluokka ja lähtökohtaisesti tukipalvelua tarjotaan kaikille. Erityisesti kohderyhmänä ovat varusmies- tai siviilipalveluksen ulkopuolelle jäävät sekä palveluksen keskeyttävät miehet.

Toimintamallissa miehille tarjotaan kutsunnoissa tai palveluksen keskeytyessä tukipalvelua, jossa asiakas saa oman nimetyn ohjaajan ja mahdollisuuden henkilökohtaisen tilanteensa jäsentämiseen, tukea elämäntilanteen selvittelyyn, tavoitteiden asettamiseen ja parhaiden ratkaisujen löytämiseen. Tukipalvelussa painopiste on hyvinvointia ja selviytymistä edistävässä ja ongelmia ennalta ehkäisevässä psykososiaalisessa tuessa. Tukea tarjotaan yhden luukun periaatteella: asiakas tulee aina oikeaan paikkaan ja saa apua siitä riippumatta, missä palvelussa tai ammattinimikkeellä hänen ohjaajansa työskentelee. Tarvittaessa ohjaajat luovat kontakteja muuhun palveluverkostoon ja ohjaavat sekä saattavat asiakkaan tarpeenmukaisten palvelujen piiriin.

Tukipalvelua toteuttavat kuntien sosiaali- ja terveysalan työntekijät, jotka ovat saaneet Time out! Aikalisä! Elämä raiteilleen -ohjaajakoulutuksen. Lapin ohjaajakoulutus toteutettiin Rovaniemellä 12. - 13.6.07 yhteistyössä Stakesin Time out! Aikalisä! Elämä raiteilleen -hankkeen kanssa. Koulutuskokonaisuuteen kuuluu lisäksi kolme työnohjaus- ja koulutustapaamista syksyn 2007 ja kevään 2008 aikana.

Lapin kuntien Aikalisä -ohjaajien yhteystiedot löydät tästä.

Toimintamalli ja tukipalvelu on kehitetty vuosina 2004 - 2005 Helsingin ja Vantaan, puolustusvoimien, työministeriön ja Stakesin yhteisessä Time out! Aikalisä! Elämä raiteilleen -tutkimus- ja kehittämishankkeessa. Malli on osoittautunut toimivaksi ja hankkeen arviointitutkimuksen mukaan tukipalvelulla on tavoitettu erityisesti psyykkisesti oirehtivia nuoria miehiä. Lisäksi nuorten miesten palaute on ollut erittäin myönteistä. Tutkimusraportti tukipalvelun vaikuttavuudesta valmistuu syksyllä 2007.

Heinäkuusta 2007 alkaen toimintaa toteutetaan 52 kunnassa pääkaupunkiseudulla, Kainuussa, Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa, Pohjanmaalla ja Lapissa yhteistyössä Helsingin, Oulun, Kuopion, Pohjois-Karjalan, Vaasan ja Lapin sotilasläänien, varuskuntien ja siviilipalveluskeskuksen kanssa.

Tietoa virtu.fi:stä