Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutTilastotietoa

hankekunnat

Tässä on Stakesin SOTKAnettiä ja muita tietokantoja hyödyntäen koottua tilastotietoa hankekunnittain väestöstä, yleisestä hyvinvoinnista, mielenterveys- ja päihdepalvelujen käytöstä sekä aikuisten että lasten ja nuorten osalta vuosilta 2004-2008. Tilastoja pyritään päivittämään sitä mukaa kun uutta tietoa on saatavissa. Tiedostot ovat sekä excel- että pdf -muodossa:


Täältä löydät myös sekä kunta- että
sairaanhoitopiirikohtaista vertailutietoa:
Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi-indikaattoreja
Väestö- ja hyvinvointi-indikaattoreja

Kuntakohtaista tietoa laitoshoidosta

Alaikäisten psykiatrinen sairaalahoito 1995 - 2005

Koonnut Lapsyke-hankkeessa Marja-Sisko Tallavaara

Tietoa virtu.fi:stä