Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutPääsivu Hankkeet Päättyneet hankkeet Kehittämisyksiköt Vammaispalvelujen kehittämisyksikkö

Vammaispalvelujen kehittämisyksikkö - VASKI

Lapissa, Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla toteutettiin ylimaakunnallisena yhteistyönä Pohjois-Suomen vammaispalvelujen kehittämisyksikön valmisteluhanke elokuun 2007 ja syyskuun 2009 välisenä aikana. Hankkeen vastuutahoina toimivat Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä, Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymä ja Kainuun maakunta -kuntayhtymä, jotka toteuttivat valmisteluhankkeen yhteistyössä Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen kanssa. Hanketta rahoittivat Lapin ja Oulun lääninhallitukset sekä kuntayhtymät. Toiminnan taustalla vaikuttivat valtakunnalliset vammaispolitiikan keskeiset periaatteet: vammaisten henkilöiden oikeus yhdenvertaisuuteen, vammaisten henkilöiden oikeus osallisuuteen sekä vammaisten henkilöiden oikeus tarpeellisiin palveluihin ja tukitoimiin.

Hankkeen tavoitteina olivat
  • vammais- ja kehitysvammatyön nykytilan ja kehittämistarpeiden selvittäminen
  • eri toimijatahojen välisen yhteistyön edistäminen
  • palvelujen tasapuolisen seudullisen saatavuuden kehittäminen
  • vammais- ja kehittämistyön erityisosaamisen vahvistaminen ja työn sisältöjen kehittäminen
  • uusien toimintamallien kehittäminen ja pilotointi
  • vammaistyöhön ja vammaisuuteen liittyvän tiedontuotannon ja tutkimuksen edistäminen
  • vammaispalvelujen kehittämisyksikköesityksen valmisteleminen

Vaski-hankkeessa selvitettiin koko Pohjois-Suomen vammaispalvelujen nykytilaa ja kehittämistarpeita kuntakartoituksen sekä järjestöhaastattelujen avulla. Yhteistyötä koko Pohjois-Suomen osalta tehtiin vammaisfoorumien ja koulutusten järjestämisessä, valtakunnallisessa verkostoitumisessa sekä hankkeen tiedottamisessa yhteisten hankesivujen avulla.

Selvitysten pohjalta toteutettiin kehittämistoimintaa eri alueilla. Lapin alueella toteutettiin kolme kehittämispilottia. Ranualla keskityttiin palveluprosessin mallinnukseen, palvelusuunnitelmalomakkeen päivittämiseen ja dialogisten työmenetelmien käyttöönottoon. Sodankylässä kehitettiin asiakaslähtöistä palveluprosessia ja eri tahojen välistä yhteistyötä. Rovaniemellä kehittämispilotti toteutettiin Kolpeneen palvelukeskuksen ja Rovaniemen kaupungin kehitysvammaisten henkilöiden asumispalveluissa. Tulevaisuuden asumisen palvelumallit -kehittämispilotissa (TUPA) käynnistettiin kehitysvammaisten henkilöiden yksilöllisen asumisen kehittäminen sekä selvitettiin kehitysvammaisten nuorten asumistarpeita.

Pohjois-Pohjanmaalla kehittämistyötä toteutettiin viidessä kehittämispilotissa: erityisosaaminen lähipalveluksi kehitysvammapalveluissa, vaikeavammaisten päivätoiminta, henkilökohtainen apu, vammaispalvelujen erityisosaamisen tukeminen, palvelusuunnitelmat työvälineiksi. Yksityiskohtaisemmat tiedot kehittämistyöstä löytyvät Vaski-hankkeen loppuraportista 2009.

Kainuussa Vaski-hanke oli käynnistämässä osaamisen kehittämistä kehitysvammapalveluissa, puhevammaisten tulkkipalvelujen järjestämistä, uusien kehitysvammaisten nuorten jatko-opetuspaikkojen (15 paikkaa) saamista Kainuuseen sekä tuotti vammaispalveluihin koulutusta itse ja yhdessä muiden Kainuun hankkeiden kanssa. Lisätietoja Kainuun alueen kehittämistyöstä voi lukea Kainuun maakunta -kuntayhtymän internetsivuilta: http://www.kainuu.fi.

Vaski-hanke kiittää yhteistyökumppaneita tehdystä kehittämistyöstä!

Tietoa virtu.fi:stä