Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutSodankylän tiimi

Sodankylän kehittämisyksikkö on jatkoa Yhdessä voimistuen -hankkeelle, joka toteutttiin 10/2004-10/2006. Sosiaalityön kehittämisyksikkö käynnistyi 1.1.2007 Sodankylässä ja siihen kuuluu 6 sosiaalityöntekijää, perhetyöntekijä ja kuntouttavan työtoiminnan työnsuunnittelija. Hankkeeseen nimetyt kaksi sosiaalityöntekijää toimivat 50 %:n työajalla perussosiaalityössä ja 50 % hanketyössä. Hankkeessa kehitetään kokonaisvaltaista perussosiaalityötä lappilaisessa maaseutuympäristössä.

Hankkeen tavoitteena on

  • asiakkaan osallisuuden lisääntyminen
  • vaikuttavuuden arviointi osaksi arkityötä
  • suunnitelmallisuuden ja dokumentoinnin kehittäminen
  • osaamisen vahvistaminen toimintaympäristössä (Pohjois- ja Itä-Lappi), seudullisuus

Toiminnan osa-alueet

Asiakkaan osallisuutta vahvistetaan ottamalla asiakkaat mukaan aktiiviseen kehittämistyöhön kehittäjä-asiakasryhmien kautta. Vaikutetaan siihen, että sosiaalityön asiakkuus näyttäytyy uudessa merkityksessä, mitä kautta voi tapahtua asiakkaan voimaantumista. Vertaistuen tukeminen ja mahdollistaminen tapahtuu yhteistyössä paikallisten mielenterveys- ja päihdejärjestöjen kanssa.

Vaikuttavuuden arvioinnin lähtökohtana on, että sitä tapahtuu sosiaalityön arjessa, mutta sitä ei välttämättä nosteta esille tietoisesti. Vaikutetaan siihen, että vaikuttavuuden arviointi myös ennakoinnin tasolla tulee tunnistetuksi. Yhteistyö kehittäjä-asiakkaiden kanssa on tärkeä menetelmä vaikuttavuuden arvioinnin ja mittareiden rakentamisessa. Mielenkiinnon kohteena ovat tällöin sekä muutokset yksilötasolla että sosiaalityön eri työmuotojen ja menetelmien vaikuttavuus. Vaikuttavuuden arvioinnissa tärkeä sija on sosiaalityössä tapahtuvalla dokumentoinnilla.

Sosiaalityön suunnitelmallisuuden kehittämistä jatketaan. Edistetään erilaisten työskentelymenetelmien käyttöönottoa ja laaditaan tarvittavia lomakkeita apuvälineiksi. Päivitetään mallinnettuja työprosesseja ja uudistetaan kehiteltyjä lomakkeita, esitteitä ja soveltamisohjeita. Sosiaalityön aukikirjoittamisella tehdään sosiaalityötä läpinäkyväksi asiakkaille, yhteistyökumppaneille ja päättäjille.

Osaamisen vahvistaminen toimintaympäristössä tapahtuu vuorovaikutteisesti ja seudullisuuden toteutuksessa huomioidaan Lapin pitkät välimatkat. Käytännössä hyödynnetään tietotekniikan mahdollisuuksia. Kehittäjä-sosiaalityöntekijät osallistuvat konsultteina lastensuojelun ja toimeentulotuen verkkokonsultaatioon ja ovat käytettävissä läheisneuvonpitojen koollekutsujina resurssien mukaan. Alueen sosiaalialan ammattilaisille järjestetään vertaiskonsultaatiopäivät kaksi kertaa vuodessa teemoittain.

Linkki Sodankylän kunnan sosiaalitoimen www-sivuille

Tietoa virtu.fi:stä